Budownictwo wczoraj i dzis : Wizja Wielkiego Jeziora Phila Enquista, uhonorowana przez Stowarzyszenie Historyków Architektonicznych

Stowarzyszenie Historyków Architektonicznych (SAH) ogłosiło, że Philip J.
Enquist, FAIA, jako odbiorca inauguracyjnej nagrody SAH za doskonałość w dziedzinie projektowania, planowania i zrównoważonego rozwoju, jest Philip J.
Enquist, FAIA, Skidmore Owings & Merrill LLP (SOM).
Uznanie jest wyrazem uznania dla przywództwa Enquista w sprawie Wizji dla Wielkich Jezior i regionu Świętego Wawrzyńca, inicjatywy pro-bono, która przedstawia 100-letnią wizję wododziału Wielkich Jezior i św.
Wawrzyńca.
Wielkie Jeziora i Basen Świętego Wawrzyńca to jeden z 263 działów wodnych, które obejmują granice państwowe, a Enquist uważa, że planowanie musi kompleksowo zająć się dorzeczem.
- Upokarza, że SAH uhonoruje nas za ten przyszłościowy projekt.
Enquist mówi.
- Mamy obowiązek być zarządcami Wielkich Jezior i dorzeczem św.
Wawrzyńca, co stanowi 20% świeżej wody powierzchniowej planety.
Musimy zaprojektować nasze miasta i region, aby wyeliminować odpady, opierając się na innowacyjnych i zrównoważonych strategiach.
Możemy i musimy zapewnić świeżą wodę dla wszystkich przyszłych pokoleń.
Wielkie Jeziora są obecnie zagrożone zanieczyszczeniem ze strony elektrowni węglowych oraz odpływów substancji odżywczych i pestycydów z rolnictwa, które zakłócają funkcje ekologiczne.
Miasta powodują dalsze szkody dla jakości wody przy połączonych odpływach ścieków i odpadach farmaceutycznych.
Wiele miast Wielkich Jezior, zarówno amerykańskich, jak i kanadyjskich, wyczerpuje zasoby wód podziemnych.
Ponadto region jest uzależniony od paliw kopalnych, które podczas spalania spalają dwutlenek węgla.
Pomimo tych zagrożeń, Enquist uważa, że strategie w Wizji dla Wielkich Jezior i Regionu Świętego Wawrzyńca mogą zapewnić dobrobyt w zakresie zarządzania środowiskowego.
Projekt określa strategiczne zasady, które wspierają szeroko zakrojony, dwunarodowy dialog na temat wzmocnienia regionu.
Przedstawia strategie dla miast, mobilności i czystej energii i proponuje pierwszy.
Międzynarodowy park.
by świętować rozległy, ale wrażliwy wododział.
Wizja Wielkich Jezior i Św.
Wawrzyńca Century Century skutecznie skupiła uwagę na możliwościach i wyzwaniach związanych z przyszłością Wielkich Jezior.
SOM angażował naukowców, polityków, ekologów, przedsiębiorców i zwolenników polityki publicznej z ponad 35 organizacji i przedstawił tę wizję w ponad 20 wystąpieniach.
Pomysł ten został jednogłośnie zatwierdzony przez 74 burmistrzów z Great Lakes i St.
Lawrence Cities Initiative.
.
Coraz ważniejsza jest misja SAH tworzenia sztucznych struktur i krajobrazów istotnych dla współczesnego życia kulturalnego.
Dyrektor wykonawczy SAH Pauline Saliga mówi.
.
Nasze inauguracyjne nagrody SAH dla doskonałości są ważnym wkładem w projektowanie wykonane w dziedzinie architektury, mediów, urbanistyki i konserwacji.
Cieszymy się, że możemy wyróżnić Phila Enquista za tę innowacyjną pracę projektową.
Philip J.
Enquist, FAIA, otrzyma nagrodę podczas gali SAH Awards w Chicago 10 listopada 2012 r.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tej ważnej inicjatywy, przeczytaj nasz poprzedni artykuł: SOM ogłasza Pilne połączenie z wizją.
dla Wizji Wielkich Jezior dla Wielkich Jezior w TEDxTalks Philipa Enquista z SOM News via SOM
[hasła pokrewne: olx lubliniec praca, praca zamość olx, zaprawa ciepłochronna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: olx lubliniec praca praca zamość olx zaprawa ciepłochronna