KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH W pomieszczeniach do przygotowywania paszy dla zwierząt (płukanie parowanie ziemniaków itp. ), w pralniach, warsztatach, garażach itp. posadzki powinny być zaopatrzone we wpusty podłogowe. Wpusty te w pomieszczeniach do płukania jarzyn powinny być połączone z osadnikami w celu zatrzymania piasku i większych cząstek zanieczyszczeń. W garażach należy stosować dodatkowe urządzenia do chwytania benzyny i olejów mineralnych. Spadki przykanalików odprowadzających wody ściekowe o dużej ilości zawiesin (m. in. z płuczek) należy zwiększyć do 30-50%0. Posadzki powinny być wodoszczelne i z materiału nienasiąkliwego; spadek posadzki w kierunku wpustu zazwyczaj 3°10, przy czym obowiązuje odpowiednie ukształtowanie powierzchni posadzki przy usytuowaniu wpustu w środku pomieszczenia bądź też w innym miejscu. Jeżeli grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanałów jest niemożliwe, np. ze względu na niski poziom posadzki wpustu podłogowego, należy stosować przepompowywanie ścieków. Urządzenia tego rodzaju powinny działać samoczynnie. [podobne: glina pylasta, oculus allegro, olx lubliniec praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta oculus allegro olx lubliniec praca