KONTROLA ILOSCI PALIWA WPROWADZANEGO DO MASY

Chcąc uniknąć przepalenia lub niedopalenia wyrobów przy produkcji dziurawki porowatej i przy wypalaniu cegły pełnej paliwem wprowadzanym do masy, trzeba dokładnie znać ilość paliwa znajdującego się w masie i orientować się, czy jest ono równomiernie w niej rozmieszczone. Ogólną ilość paliwa, którą wprowadza się w ciągu dłuższego okresu czasu, np. w ciągu zmiany, określa się łatwo przez odważanie wprowadzanego paliwa. Ale równomierność jego rozmieszczenia wymaga analizy gotowej masy. Zamiast szlamowania i analizy sitowej, zajmujących dużo czasu i nie dostatecznie dokładnych, zalecany jest (inż. N. ROSNIlMS) niżej opisany sposób kontroli, uwzględniający zawartość w glinie substancji organicznych, spalających się przy wypalaniu. W procesie formowania pobiera się niedużymi porcjami próbkę gliny z takim wyliczeniem, aby w ciągu godziny zebrało się ok. 100.g gliny. Z tej ilości pobiera się średnią próbkę od 2 do 4 g gliny, suszy ją do ciężaru stałego i następnie wyżarza przy tempera- turze 9000e w tyglu porcelanowym, także do ciężaru stałego. Po ostudzeniu w eksykatorze próbkę waży się z dokładnością do 0,01 g. To samo wykonuje się z gliną w stanie naturalnym, nie zawierającą dodatku paliwa. Zawartość popiołu w paliwie (lub w trocinach) powinna być wiadoma (określa się ją dla każdej partii paliwa). Wilgotność kontroluje się dwa razy w ciągu zmiany. Przy przejściu na przyspieszoną metodę wypalania nie należy poprzestać na jednym z opisanych sposobów. Najlepsze wyniki daje połączenie. obu sposobów, np zastosowanie metody. Duwanowa z wprowadzeniem paliwa do masy i przejściem na dwa ognie. Takie kombinowane wykorzystanie wymienionych sposobów należy stosować, opierając się na istniejących miejscowych warunkach (wymiary i konstrukcja pieca, zasoby trocin, drobnego paliwa itp.). [hasła pokrewne: nowoczesne zadaszenie tarasu, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody zewnętrzne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody zewnętrzne nowoczesne zadaszenie tarasu powietrzna pompa ciepla