Nowoczesne maszyny

Nowoczesne maszyny, konstrukcji laureata stalinowskiej premii tow. Następne typu SKN-2 są zaopatrzone w rozorywacze bruzd typu lemieszowego. Bębnów sadzeniowych nie posiadają one wcale, bębny są tutaj zastąpione przez tarcze przymocowane do osi kół jezdnych. Na tych tarczach są umieszczone łyżki z zaciskami. Gdy maszyna jest w ruchu, tarcze z łyżkami obracają się wraz łożyskami i podnoszą je do góry. Po wyjściu ze skrzyni sadzeniak jest przytrzymywany w łyżce przez zacisk który otworzy się dopiero wtedy, kiedy łyżka znajdzie się w najniższej pozycji. Zacisk otwiera się na skutek obrotu wałka, na którym jest osadzony. Zacisk otwiera się przez obrót wałka w chwili zetknięcia się z nadlewem umieszczonym na ramie. Odstęp pomiędzy sadzeniakami w rzędzie reguluje się przez odpowiednie rozmieszczenie łyżek na tarczy. Sadzarkę tę można zastosować również do sadzenia sadzeniaków różnych innych roślin. Dwurzędowa maszyna typu RPO-3 do sadzenia rozsady. Maszyna ta składa się z następujących zasadniczych części : ramy na dwóch kolach , przodka,- dwóch urządzeń do sadzenia połączonych przy pomocy zawiasów z ramą sadzarki, zbiornika na wodę, przewodu do napełniania oraz przekładni. Urządzenie do sadzenia składa się z ramy, kroju nożowego , dwóch talerzy ustawionych do siebie pod kątem, skrzynki podobnej kształtem do redlicy , zagarniaczy, rolek, łańcuchowego przenośnika z uchwytami do rozsady oraz listew kierunkowych . Przy pracy maszyn krój przecina glebę. Talerze idące tym przecięciem tworzą bruzdy, skrzynka podobna kształtem do redlicy , umieszczona między talerzami, zabezpiecza ścianki bruzdy przed obsuwaniem się. Zagarniacze są to skośnie ustawione łopatki, które zagarniają z boków ziemię na redlinę i przykrywają nią korzonki rozsady; rolki, ugniatają tę ziemię, a zagarniacze idące za rolkami wyrównują ślady rolek. Do podawania roślin w bruzdy służy łańcuch osadzony na trzech trybach. Łańcuch posiadający szereg uchwytów umieszczonych w równych odstępach, puszcza się w ruch, a robotnik, znajdujący się na maszynie przy urządzeniach sadzących, w odpowiednim momencie bierze ze skrzynki roślinę i wkłada ją do uchwytu na łańcuchu korzonkami ku przodowi, po czym uchwyty z rozsadą przechodzą między listwy kierunkowe , które powoduj ą zaciśnięcie rozsady przez gumowe pierścienie uchwytów. W dolnej części aparatu łańcuch zmienia kierunek ruchu z pionowego na poziomy, wzdłuż dna bruzdy żłobionej przez lemiesz; roślinki stają wówczas w pozycji pionowej i zwolnione z uchwytu układają się w bruździe korzonkami do dołu. [patrz też: loom bands allegro, granit cena za m2, olx pisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: granit cena za m2 loom bands allegro olx pisz