Oddzielacze benzyny sluza do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od scieków

Oddzielacze tłuszczu należy instalować w możliwie dużej odległości od punktu ściekowego (nawet na zewnątrz budynków) aby wody ściekowe dopływały w stanie nie ogrzanym . Oddzielacze benzyny służą do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od ścieków. Ustawia się przede wszystkim na odpływach z garaży, a wielkość ich zależy od liczby samochodów. Dobry, . oddzielacz benzyny powinien oddzielać lekkie ciecze, niezależnie od stanu wymieszania, w 95%. C zyszczaki zakłada się na przewodach odpływowych w miejscach dostępnych, umożliwiających oczyszczenie przewodu. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne wykonuje się z rur kanalizacyjnych typu zwykłego. (PN/H-74002 i H-74004) łączonych na kielichy, uszczelnianych na sznur i cement. Na zewnątrz budynku przewód żeliwny wyprowadza się na odległość 2 m i za pomocą specjalnej kształtki, tzw. dołącznika (norma H-740l7), łączy się z przewodem z rur kamionkowych lub betonowych, tworzących przykanalik. [więcej w: nowoczesne zadaszenie tarasu, wiatrownica boczna, oculus allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nowoczesne zadaszenie tarasu oculus allegro wiatrownica boczna