PALNIKI GAZOWE

Palniki gazowe wysokiego i niskiego ciśnienia stosuje się do spalania paliwa gazowego. Gaz i powietrze miesza się albo przed wprowadzeniem do palnika, albo w palniku, albo też po wyjściu z palnika.
MATERIAŁY DO BUDOWY PIECÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁA CEGŁA SZAMOTOWA GOST 389-41 (wymiary) i GOST 390-41 (warunki techniczne) Ogniotrwałe wyroby szamotowe, dla których nie opracowano oddzielnych norm (prócz wyrobów wytwarzanych na spoiwie kaolinowym), a zawierają nie mniej niż 30% A1203, dostarcza się według warunków technicznych GOST 390-41. Ogniotrwałe wyroby szamotowe powinny mieć na całej powierzchni przełamu budowę jednorodną, bez pustek i odpowiadać następującym wymaganiom: 1) poszczególne ziarna szamotu nie powinny łatwo wypadać i wykruszać się; 2) szczerby i pęknięcia podane w odpowiednich tablicach
CEGŁA OGNIOTRWAŁA POŁKWAŚNA Półkwaśne wyroby stosuje się: marki PK w elementach obmurza (ściany, sklepienia, regeneratory i inne) pieców grzewczych, koksowniczych i innych, pracujących w temperaturze do 1450°C, w miejscach gdzie wyroby te nie narażone są na działanie żużla; marki PD w elementach obmurza pieców pracujących w temperaturze poniżej 1350°C; marki PR w elementach pieców grzewczych, termicznych i innych, pracujących w temperaturze do 1250°C. W Polsce obowiązują następujące normy dotyczące materiałów ogniotrwałych szamotowych: PN-53/H-12020 Materiały ogniotrwałe. Wyroby kwarcowo-szamotowe. Klasyfikacja gatunków PN-53/H-12030 Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe. Klasyfikacja gatunków PN-53/H-12031 Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe i kwarcowo- szamotowe. Warunki techniczne PN-53/H-12032 Materiały ogniotrwałe. Zaprawa szamotowa PN-53/H-12011 Materiały ogniotrwałe. Wyroby krzemionkowe. Warunki techniczne PN-53/H-12012 Materiały ogniotrwałe. Zaprawa krzemionkowa. Ponadto istnieje szereg norm państwowych (PN) i norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), dotyczących analizy chemicznej i metod badań tych materiałów. [podobne: klinkier na schody, ezebra allegro, olx pszczyna]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro klinkier na schody olx pszczyna