Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

Rury o malej srednicy moga byc uszczelniane po dwie na górze

Monday, July 25th, 2016

Rury o małej średnicy mogą być uszczelniane po dwie na górze, a następnie opuszczone na dno. Na dno wykopu najlepiej jest opuszczać rury za pomocą haków. Układanie i łączenie rur musi być staranne, aby kierunek, spadek i poziom każdej rury były zgodne z zaprojektowanymi i aby była zapewniona szczelność styków. Ponieważ mogą zachodzić drobne różnice w wymiarach średnicy i grubości ścianek poszczególnych rur, przeto zniwelować należy nie wierzch rury, lecz jej spód. Do tego celu używa się łat oraz krzyży niwelacyjnych. Układanie rur rozpoczyna się od dolnej studzienki złazowej lub od wylotu, kierując kielichy ku górze. Bosy koniec rur okręca się dwa razy konopnym sznurem osmołowanym i wprowadza się do kielicha, a następnie ubija stalowym ubijakiem o odpowiednio dobranym kształcie. Po ubiciu sznura sprawdza się krzyżem niwelacyjnym położenie rury, przy czym dopuszczalne jest obniżanie, ci nie podnoszenie końca rury. Następnie dobija się sznur ponownie i uszczelnia się styk, zalewając zaprawą cementową lub asfaltem. [hasła pokrewne: ogrodowe szklarnie, basen ogrodowy, pompy lakiernicze ]

Kanalik w obrebie budynku laczy sie z przewodem kamionkowym

Tuesday, July 19th, 2016

Kanalik w obrębie budynku łączy się z przewodem kamionkowym (o średnicy 150-200 mm i spadku co najmniej 30%0) zaopatrzonym w studzienki rewizyjne w odległościach ok. 50 m na prostej oraz dodatkowo na wszystkich załamaniach. Wylot do zbiornika na gnojówkę powinien być zanurzony w cieczy, co zabezpiecza przed przedostawaniem się gazu do budynku. W budynku dla trzody chlewnej kanaliki są niekiedy wyprowadzane z poszczególnych chlewów (kojców) poza budynek do podziemnego przewodu kamionkowego lub betonowego, biegnącego wzdłuż budynku. Urządzenia tego rodzaju zabezpieczają poszczególne chlewy od przenoszenia mikroorganizmów chorobotwórczych. Kanalik odprowadzający wydaliny i brudne wody z obór musi być głębszy (10-15 cm), o przekroju prostokątnym lub półokrągłym, nakryty w przejściach drewnianą lub żeliwną pokrywą. Spadek dna wynosi 15-20%0. Kanaliki buduje się z desek, cegieł na zaprawie cementowej, półrur kamionkowych lub gładko wyprawianego betonu. [patrz też: panele fotowoltaiczne, panele dekoracyjne ścienne, basen ogrodowy ]