Posts Tagged ‘kocioł gazowy dwufunkcyjny’

Wewnatrz zbiornika znajduje sie mieszadlo

Saturday, July 30th, 2016

Wewnątrz zbiornika znajduje się mieszadło. Pompa posiada dwa nurniki umocowane na wspólnym tłoczysku oraz za wór bezpieczeństwa , manometr i kurek trój drogowy. Nurniki są poruszane przez przekładnię trybową i wał wykorbiony. Włączanie napędu z kół jezdnych wózka wykonuje się za pomocą dźwigni, umieszczonej z prawej strony maszyny. Przy ruchu lewego nurnika w prawo otwiera się zawór ssący lewego cylindra, zaś zawór tłoczący zamyka się. Jednocześnie otwiera się zawór tłoczący prawego cylindra i ciecz zostaje wypchnięta przez prawy tłok do tłoczącego przewodu; a stąd do komory sprężania . Przy ruchu tłoczyska w lewo zawór ssący zamyka się, a tłoczący otwiera się i ciecz z lewego cylindra wchodzi do przewodu tłoczącego. Powietrze zawarte w komorze sprężania ciśnie na ciecz i tłoczy przez rurę i siatkowy filtr do trój drogowego kurka. Wielkość ciśnienia wywierana na ciecz w przewodzie tłoczącym, wskazuj e manometr . Jeżeli ciśnienie będzie za wysokie, to sprężyna zaworu bezpieczeństwa skurczy się i ciecz zacznie płynąć przez rurę tłoczącą i łącznik z ssącego przewodu, a ciśnienie wówczas będzie spadać. śrubą można regulować napięcie sprężyny zaworu tłoczącego i tym samym ciśnienie w przewodzie tłoczącym. Ciśnienie uważa się za normalne, jeżeli manometr podczas pracy będzie wskazywał ,5 at. Jeżeli ciśnienie będzie wyższe, to śrubę trzeba odkręcić. Ilość cieczy tłoczonej przez pompę można regulować przez prze- stawienie palca mimośrodu pompy w jeden z trzech otworów tarczy mimośrodowej, tj. przez zmianę promienia mimośrodu. Rączka kurka trójdrogowego może się znajdować w trzech różnych pozycjach, odpowiadających napisom sztanga, zakr. , chod. . Pierwszą pozycję stosuje się przy skierowywaniu cieczy do dysz, drugą przy skierowywaniu cieczy do ssącego przewodu przez zawór bezpieczeństwa; przy tym ciśnienie w pompie pozostaje bez zmiany. [patrz też: pompa hydroforowa, panele szklane do kuchni, pompy ciepła ]

Odgalezienia

Monday, July 25th, 2016

Odgałęzienia, które zostaną wykorzystane w czasie późniejszym, wykonuje się zgodnie z planem, zamykając je płytką betonową i uszczelniając gliną. W celu łatwiejszego odszukania odgałęzienia dobrze jest przymocować do płytki drut wyprowadzony pionowo, z przymocowanym kawałkiem drewna ukrytym 10:20 cm pod powierzchnią. Kanały z cegły (zazwyczaj przekroju jajowego, np. 100X150 lub 120X180 cm) buduje się – zgodnie z drewnianym szablonem – do 3/4 wysokości, natomiast sklepienie muruje się na krążynach. Cegłę należy uprzednio moczyć (kilka godzin), a jako spoiwo używa się zaprawy cementowej Q stosunku 1 : 3. [podobne: pompy ciepła, panele słoneczne, panele podłogowe ]