Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH

Thursday, July 21st, 2016

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH W pomieszczeniach do przygotowywania paszy dla zwierząt (płukanie parowanie ziemniaków itp. ), w pralniach, warsztatach, garażach itp. posadzki powinny być zaopatrzone we wpusty podłogowe. Wpusty te w pomieszczeniach do płukania jarzyn powinny być połączone z osadnikami w celu zatrzymania piasku i większych cząstek zanieczyszczeń. W garażach należy stosować dodatkowe urządzenia do chwytania benzyny i olejów mineralnych. Spadki przykanalików odprowadzających wody ściekowe o dużej ilości zawiesin (m. in. z płuczek) należy zwiększyć do 30-50%0. Posadzki powinny być wodoszczelne i z materiału nienasiąkliwego; spadek posadzki w kierunku wpustu zazwyczaj 3°10, przy czym obowiązuje odpowiednie ukształtowanie powierzchni posadzki przy usytuowaniu wpustu w środku pomieszczenia bądź też w innym miejscu. Jeżeli grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanałów jest niemożliwe, np. ze względu na niski poziom posadzki wpustu podłogowego, należy stosować przepompowywanie ścieków. Urządzenia tego rodzaju powinny działać samoczynnie. [podobne: oczyszczalnia przydomowa, pompy lakiernicze, pompa próżniowa ]

Kanaly ulegaja czesto zatkaniom

Sunday, July 17th, 2016

W miarę pokręcania śruby pierścień gumowy jest dociskany i uzyskuje się szczelne zaniknięcie kanału. Kanały ulegają często zatkaniom wskutek niewłaściwego użytkowania urządzeń kanalizacyjnych, spławiania odpadków, które powinny by wrzucane do skrzyń na śmieci (skorupy naczyń, gruz, popiół, żużel itp. ) lub też użytkowane dla inwentarza (obierzyny z ziemniaków, liście kapusty itp. ). Możliwość zatkania kanałów zwiększa również wlewanie do nich smoły, smarów, tłuszczów itp. Przed przystąpieniem do oczyszczenia danego odcinka kanału należy stwierdzić stopień jego zamulenia za pomocą prześwietlenia. W tym celu opuszcza się do jednej studzienki elektryczną lampę kanalizacyjną umocowaną do drążka, w drugiej zaś studzience wstawia się lustro nachylone pod kątem 45° do poziomu. Stojący nad tą studzienką robotnik zobaczy w lustrze prześwietlone wnętrze kanału bez studzienki. Najmniej kosztownym i najczęściej stosowanym sposobem utrzymania kanałów w czystości jest okresowe płukanie. [patrz też: oczyszczalnia przydomowa, pompy głębinowe, panele fotowoltaiczne ]