Posts Tagged ‘panele dekoracyjne ścienne’

KANALIZACJA W BUDYNKACH DLA INWENTARZA ZYWEGO

Friday, July 29th, 2016

KANALIZACJA W BUDYNKACH DLA INWENTARZA ŻYWEGO Odpływy z chlewów, obór i stajni, zawierające cenne dla produkcji gospodarstwa wiejskiego składniki nawozowe, odprowadzane są zazwyczaj do zbiorników na gnojówkę. Pompowane następnie do beczkowozów rozwożone są na łąki, pastwiska oraz uprawy sadownicze i warzywnicze. Zbiorniki na gnojówkę i gnojownie powinny mieć ściany i dno nieprzepuszczalne, ze względu na zanieczyszczenie, wód gruntowych oraz przesączanie się tych wód do zbiorników. Jeżeli ścieki gospodarcze są użytkowane rolniczo, wówczas odpływy z budynków dla inwentarza żywego mogą być skierowane do kanalizacji osiedla i odprowadzone na pola nawodniane. Wydaliny płynne wraz z brudnymi wodami po myciu pomieszczeń są odprowadzane w chlewach i stajniach płytkim (5-6 cm) kanalikiem, o przekroju trapezowym lub półokrągłym. Spadek dna kanalika wynosi 1 %-1,5%, zależnie od rodzaju (asfalt, cegła, kamień); wykonuje się go o szer. 15-20 cm. [patrz też: panele szklane do kuchni, panele podłogowe, panele dekoracyjne ścienne ]

Kanalik w obrebie budynku laczy sie z przewodem kamionkowym

Tuesday, July 19th, 2016

Kanalik w obrębie budynku łączy się z przewodem kamionkowym (o średnicy 150-200 mm i spadku co najmniej 30%0) zaopatrzonym w studzienki rewizyjne w odległościach ok. 50 m na prostej oraz dodatkowo na wszystkich załamaniach. Wylot do zbiornika na gnojówkę powinien być zanurzony w cieczy, co zabezpiecza przed przedostawaniem się gazu do budynku. W budynku dla trzody chlewnej kanaliki są niekiedy wyprowadzane z poszczególnych chlewów (kojców) poza budynek do podziemnego przewodu kamionkowego lub betonowego, biegnącego wzdłuż budynku. Urządzenia tego rodzaju zabezpieczają poszczególne chlewy od przenoszenia mikroorganizmów chorobotwórczych. Kanalik odprowadzający wydaliny i brudne wody z obór musi być głębszy (10-15 cm), o przekroju prostokątnym lub półokrągłym, nakryty w przejściach drewnianą lub żeliwną pokrywą. Spadek dna wynosi 15-20%0. Kanaliki buduje się z desek, cegieł na zaprawie cementowej, półrur kamionkowych lub gładko wyprawianego betonu. [patrz też: panele fotowoltaiczne, panele dekoracyjne ścienne, basen ogrodowy ]