Posts Tagged ‘panele fotowoltaiczne’

Glebokich kanalów sciekowych nie nalezy wykonywac ze wzgledu na bezpieczenstwo zwierzat

Friday, July 29th, 2016

Głębokich kanałów ściekowych nie należy wykonywać ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Kanaliki w stajniach, podobnie jak kanaliki w chlewach, są płytkie. Wykonanie ich powinno być staranne, aby pomimo małego spadku (10-15%0) odpływ był ułatwiony. Odpływy do zbiorników na gnojówkę czy do kanalizacji osiedla powinny być w obrębie budynku zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Jeżeli w oborze stosowane są wpusty podłogowe, wówczas syfonów nie stosuje się. Kąpieliska dla świń i innych-zwierząt należy zaopatrzyć w odpływy połączone z kanalizacją. Ponieważ ścieki z tych urządzeń zawierają na ogół dość dużo części ziemistych, przeto wskazane jest zakładanie kąpielisk na podwyższeniu terenu, aby odpływ do kanalizacji osiedla odbywał się za pośrednictwem osadnika. [hasła pokrewne: panele fotowoltaiczne, pompa próżniowa, panele szklane ]

Uszczelnienie rur zeliwnych w kielichach powinno byc wykonane z duza starannoscia

Friday, July 22nd, 2016

Uszczelnienie rur żeliwnych w kielichach powinno być wykonane z dużą starannością. Do tego celu używane są różnego kształtu ubijaki, umożliwiające ubicie sznura a następnie uszczelnienie cementem również wtedy, gdy są mało dostępne. Ołów, folie lub wełnę z metali miękkich stosuje się w przypadkach wyjątkowych . Podejścia z różnych kształtek, tzw. węzły sanitarne, można wykonać wcześniej w warsztacie, a następnie gotowy węzeł dostarczyć na budowę. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych w kuchni i łazience powinno zapewniać łatwy montaż i wygodne korzystanie z tych przyborów. W tym celu opracowane są schematy racjonalnego rozplanowania przyborów sanitarnych . Minimalne odległości pomiędzy przyborami sanitarnymi nie mogą być zmniejszane, np. brzeg umywalki od bocznej ściany powinien być oddalony co najmniej o 0,1 m, podobnie wanna – 0,45 m od przeciwległej równoległej ściany. Projekty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych muszą odpowiadać warunkom wymienionym w rozporządzeniu z dn. 9. X. 1956. Plany szczegółowe, w podziałce 1 : 100, należy opracować dla każdej kondygnacji oddzielnie. [więcej w: panele natryskowe, panele fotowoltaiczne, pompy głębinowe ]