Posts Tagged ‘panele natryskowe’

Uszczelnienie rur zeliwnych w kielichach powinno byc wykonane z duza starannoscia

Friday, July 22nd, 2016

Uszczelnienie rur żeliwnych w kielichach powinno być wykonane z dużą starannością. Do tego celu używane są różnego kształtu ubijaki, umożliwiające ubicie sznura a następnie uszczelnienie cementem również wtedy, gdy są mało dostępne. Ołów, folie lub wełnę z metali miękkich stosuje się w przypadkach wyjątkowych . Podejścia z różnych kształtek, tzw. węzły sanitarne, można wykonać wcześniej w warsztacie, a następnie gotowy węzeł dostarczyć na budowę. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych w kuchni i łazience powinno zapewniać łatwy montaż i wygodne korzystanie z tych przyborów. W tym celu opracowane są schematy racjonalnego rozplanowania przyborów sanitarnych . Minimalne odległości pomiędzy przyborami sanitarnymi nie mogą być zmniejszane, np. brzeg umywalki od bocznej ściany powinien być oddalony co najmniej o 0,1 m, podobnie wanna – 0,45 m od przeciwległej równoległej ściany. Projekty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych muszą odpowiadać warunkom wymienionym w rozporządzeniu z dn. 9. X. 1956. Plany szczegółowe, w podziałce 1 : 100, należy opracować dla każdej kondygnacji oddzielnie. [więcej w: panele natryskowe, panele fotowoltaiczne, pompy głębinowe ]

Pluczki kanalowe

Wednesday, July 20th, 2016

Płuczki kanałowe, szczególnie w przypadku znaczniejszych spadków dna kanału, umożliwiają dobre oczyszczanie wskutek dużych prędkości przepływu w kanale. Dość dobrze płucze kanały silny strumień wody ujęty z hydrantu pożarowego. Lepsze wyniki osiąga się przy użyciu piłki gumowej zaczepionej na cienkiej lince . Oczyszczanie kanału za pomocą piłki gumowej. W przypadku nagromadzenia się większej ilości osadu strumień wody jest niewystarczający i należy stosować stalowe skrobaczki, szczotki itp. , przyrządy przeciągane przez kanał za pomocą linki stalowej lub składanych drążków drewnianych. W celu przeciągnięcia linki stalowej najpierw przeciąga się -przez dany odcinek kanału (między dwiema studzienkami) za pomocą pływaka cienką impregnowaną linkę konopną. Jeżeli wskutek zbyt znacznego nagromadzenia osadu jest to niemożliwe, wówczas przepycha się linkę przez kanał za pomocą drewnianych drążków o długości ok. 1 m łączonych wzajemnie tak, by można było linkę przeciągnąć do następnej studzienki. Jeżeli kanał jest zamulony osadem mineralnym, przeciągnąć należy specjalne wiaderka , początkowo o małej średnicy, następnie o większej, prawie równej średnicy kanału. W razie potrzeby stosujemy szufle zębate lub gładkie , skrobaczki , wreszcie szczotki druciane. Rury uszkodzone należy niezwłocznie naprawić, a zniszczone wymieniać. [patrz też: pompy głębinowe, panele słoneczne, panele natryskowe ]