Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

OCZYSZCZANIE SCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH

Friday, July 22nd, 2016

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH 5. 1. SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ ŚCIEKOW WPUSZCZANYCH no won POWIERZCIINIOWYCH Ścieki bytowo-gospodarcze zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, wśród nich substancje organiczne w postaci osadów i zawiesin oraz bakterie – saprofity. Ilość tych zanieczyszczeń waha Silę w szerokich granicach: 200-2000 g/m. Bakterie występują w dużej Ilości: miano coli wynosi zwykle 0,000001 i mniej, tzn. liczbę bakterii w 1 ml ścieków oblicza się w milionach. Przy liczbie bakterii 100 mln w 1 ml, ciężar masy bakterii wynosi 400 g/m ścieków. Obok bakterii – saprofitów występują w ściekach drobnoustroje chorobotwórcze (patogenne); najgroźniejsze są bakterie salmonelle, wywołujące dur brzuszny. Dlatego też specjalne przepisy ) regulują warunki wypuszczania ścieków do odbiornika. Ponadto należy liczyć się z tym, że w przypadku możliwości wpuszczenia ścieków nie oczyszczonych również . następują niekorzystne zjawiska. W takim przypadku rzeka zostaje zanieczyszczona na przestrzeni kilku lub kilkunastu kilometrów, a różne przedmioty na powierzchni jak słoma, papier itp. szpecą rzekę; dno koryta rzecznego zostaje pokryte osadem ściekowym, który uszczelniając koryto na pewnej długości zmienia niekorzystnie warunki hydrologiczne. [podobne: panele ogrodzeniowe, panele szklane do kuchni, pompa hydrauliczna ]

OPYLACZ

Friday, July 22nd, 2016

OPYLACZ Podstawowe elementy. Zasadniczymi elementami składowymi opylacza są: 1. Zbiornik na sproszkowane środki trujące. 2. Mieszadło, nie dopuszczające do bryłkowania się proszku w zbiorniku. 3. Wentylator wytwarzający prąd powietrza w przewodzie rurowym. 4. Urządzenie do kierowania proszku ze zbiornika do przewodu rurowego i regulacji pobieranej ilości. 5. Urządzenie rozdzielcze. Opylacze dzielą się na: ręczne, konne, ciągnikowe, motorowe i lotnicze. Przyjrzyjmy się ręcznym i konnym opylaczom. Ręczny opylacz, marki OR składa się z cylindrycznego zbiornika , wewnątrz którego przechodzi wałek z umocowanym do niego mieszadłem i urządzeniem podającym proszek do wentylatora. Wałek ten wprawia się w ruch za pomocą rączki umieszczonej z prawej strony spychacza. Mieszadło jest metalową taśmą wygiętą śrubowo. Urządzenie do podawania proszku składa się z 8 szczotek umocowanych na obwodzie wałka. Pod szczotkami, u dołu, znajduje się otwór regulowany zasuwką. Z lewej strony opylacza umocowany jest wentylator. Napęd wentylatora odbywa się przy pomocy rączki za pośrednictwem kół zębatych umieszczonych w osłonie ; napęd ten przy 35-40 obrotach napędowej rączki na minutę daje 1600-1800 obrotów wentylatora. Wsysany przez wentylator (5) rozpylony proszek, porywany prądem powietrza, płynie rurą do spłaszczonej końcówki . Robotnik w czasie opylania zawiesza aparat na plecach za pomocą paska i ruchami prawej ręki rączką wprawia w ruch mechanizm opylacza. Lewą ręką za pomocą rączki skierowuje końcówkę w stronę roślin przeznaczonych do opylenia. Ciężar aparatu bez proszku trującego wynosi 5 kg. Ciężar zasypywanego proszku 4-5 kg. Konny opylacz, marki OKO -1 jest to jednokonny dwukołowy wózek z ramą, na której są umocowane: zbiornik z mieszadłem i urządzeniem do podawania proszku trującego, wentylator ze skrzynką przekładni, wałek pośredni ze sprzęgłem, węże rozdzielające z końcówkami do rozpylania i belki do podtrzymywania wężów. [więcej w: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]