Posts Tagged ‘panele słoneczne’

Odgalezienia

Monday, July 25th, 2016

Odgałęzienia, które zostaną wykorzystane w czasie późniejszym, wykonuje się zgodnie z planem, zamykając je płytką betonową i uszczelniając gliną. W celu łatwiejszego odszukania odgałęzienia dobrze jest przymocować do płytki drut wyprowadzony pionowo, z przymocowanym kawałkiem drewna ukrytym 10:20 cm pod powierzchnią. Kanały z cegły (zazwyczaj przekroju jajowego, np. 100X150 lub 120X180 cm) buduje się – zgodnie z drewnianym szablonem – do 3/4 wysokości, natomiast sklepienie muruje się na krążynach. Cegłę należy uprzednio moczyć (kilka godzin), a jako spoiwo używa się zaprawy cementowej Q stosunku 1 : 3. [podobne: pompy ciepła, panele słoneczne, panele podłogowe ]

Pluczki kanalowe

Wednesday, July 20th, 2016

Płuczki kanałowe, szczególnie w przypadku znaczniejszych spadków dna kanału, umożliwiają dobre oczyszczanie wskutek dużych prędkości przepływu w kanale. Dość dobrze płucze kanały silny strumień wody ujęty z hydrantu pożarowego. Lepsze wyniki osiąga się przy użyciu piłki gumowej zaczepionej na cienkiej lince . Oczyszczanie kanału za pomocą piłki gumowej. W przypadku nagromadzenia się większej ilości osadu strumień wody jest niewystarczający i należy stosować stalowe skrobaczki, szczotki itp. , przyrządy przeciągane przez kanał za pomocą linki stalowej lub składanych drążków drewnianych. W celu przeciągnięcia linki stalowej najpierw przeciąga się -przez dany odcinek kanału (między dwiema studzienkami) za pomocą pływaka cienką impregnowaną linkę konopną. Jeżeli wskutek zbyt znacznego nagromadzenia osadu jest to niemożliwe, wówczas przepycha się linkę przez kanał za pomocą drewnianych drążków o długości ok. 1 m łączonych wzajemnie tak, by można było linkę przeciągnąć do następnej studzienki. Jeżeli kanał jest zamulony osadem mineralnym, przeciągnąć należy specjalne wiaderka , początkowo o małej średnicy, następnie o większej, prawie równej średnicy kanału. W razie potrzeby stosujemy szufle zębate lub gładkie , skrobaczki , wreszcie szczotki druciane. Rury uszkodzone należy niezwłocznie naprawić, a zniszczone wymieniać. [patrz też: pompy głębinowe, panele słoneczne, panele natryskowe ]