Posts Tagged ‘panele szklane’

Glebokich kanalów sciekowych nie nalezy wykonywac ze wzgledu na bezpieczenstwo zwierzat

Friday, July 29th, 2016

Głębokich kanałów ściekowych nie należy wykonywać ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Kanaliki w stajniach, podobnie jak kanaliki w chlewach, są płytkie. Wykonanie ich powinno być staranne, aby pomimo małego spadku (10-15%0) odpływ był ułatwiony. Odpływy do zbiorników na gnojówkę czy do kanalizacji osiedla powinny być w obrębie budynku zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Jeżeli w oborze stosowane są wpusty podłogowe, wówczas syfonów nie stosuje się. Kąpieliska dla świń i innych-zwierząt należy zaopatrzyć w odpływy połączone z kanalizacją. Ponieważ ścieki z tych urządzeń zawierają na ogół dość dużo części ziemistych, przeto wskazane jest zakładanie kąpielisk na podwyższeniu terenu, aby odpływ do kanalizacji osiedla odbywał się za pośrednictwem osadnika. [hasła pokrewne: panele fotowoltaiczne, pompa próżniowa, panele szklane ]

OPYLACZ

Friday, July 22nd, 2016

OPYLACZ Podstawowe elementy. Zasadniczymi elementami składowymi opylacza są: 1. Zbiornik na sproszkowane środki trujące. 2. Mieszadło, nie dopuszczające do bryłkowania się proszku w zbiorniku. 3. Wentylator wytwarzający prąd powietrza w przewodzie rurowym. 4. Urządzenie do kierowania proszku ze zbiornika do przewodu rurowego i regulacji pobieranej ilości. 5. Urządzenie rozdzielcze. Opylacze dzielą się na: ręczne, konne, ciągnikowe, motorowe i lotnicze. Przyjrzyjmy się ręcznym i konnym opylaczom. Ręczny opylacz, marki OR składa się z cylindrycznego zbiornika , wewnątrz którego przechodzi wałek z umocowanym do niego mieszadłem i urządzeniem podającym proszek do wentylatora. Wałek ten wprawia się w ruch za pomocą rączki umieszczonej z prawej strony spychacza. Mieszadło jest metalową taśmą wygiętą śrubowo. Urządzenie do podawania proszku składa się z 8 szczotek umocowanych na obwodzie wałka. Pod szczotkami, u dołu, znajduje się otwór regulowany zasuwką. Z lewej strony opylacza umocowany jest wentylator. Napęd wentylatora odbywa się przy pomocy rączki za pośrednictwem kół zębatych umieszczonych w osłonie ; napęd ten przy 35-40 obrotach napędowej rączki na minutę daje 1600-1800 obrotów wentylatora. Wsysany przez wentylator (5) rozpylony proszek, porywany prądem powietrza, płynie rurą do spłaszczonej końcówki . Robotnik w czasie opylania zawiesza aparat na plecach za pomocą paska i ruchami prawej ręki rączką wprawia w ruch mechanizm opylacza. Lewą ręką za pomocą rączki skierowuje końcówkę w stronę roślin przeznaczonych do opylenia. Ciężar aparatu bez proszku trującego wynosi 5 kg. Ciężar zasypywanego proszku 4-5 kg. Konny opylacz, marki OKO -1 jest to jednokonny dwukołowy wózek z ramą, na której są umocowane: zbiornik z mieszadłem i urządzeniem do podawania proszku trującego, wentylator ze skrzynką przekładni, wałek pośredni ze sprzęgłem, węże rozdzielające z końcówkami do rozpylania i belki do podtrzymywania wężów. [więcej w: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]