Posts Tagged ‘pompa hydrauliczna’

OCZYSZCZANIE SCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH

Friday, July 22nd, 2016

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH 5. 1. SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ ŚCIEKOW WPUSZCZANYCH no won POWIERZCIINIOWYCH Ścieki bytowo-gospodarcze zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, wśród nich substancje organiczne w postaci osadów i zawiesin oraz bakterie – saprofity. Ilość tych zanieczyszczeń waha Silę w szerokich granicach: 200-2000 g/m. Bakterie występują w dużej Ilości: miano coli wynosi zwykle 0,000001 i mniej, tzn. liczbę bakterii w 1 ml ścieków oblicza się w milionach. Przy liczbie bakterii 100 mln w 1 ml, ciężar masy bakterii wynosi 400 g/m ścieków. Obok bakterii – saprofitów występują w ściekach drobnoustroje chorobotwórcze (patogenne); najgroźniejsze są bakterie salmonelle, wywołujące dur brzuszny. Dlatego też specjalne przepisy ) regulują warunki wypuszczania ścieków do odbiornika. Ponadto należy liczyć się z tym, że w przypadku możliwości wpuszczenia ścieków nie oczyszczonych również . następują niekorzystne zjawiska. W takim przypadku rzeka zostaje zanieczyszczona na przestrzeni kilku lub kilkunastu kilometrów, a różne przedmioty na powierzchni jak słoma, papier itp. szpecą rzekę; dno koryta rzecznego zostaje pokryte osadem ściekowym, który uszczelniając koryto na pewnej długości zmienia niekorzystnie warunki hydrologiczne. [podobne: panele ogrodzeniowe, panele szklane do kuchni, pompa hydrauliczna ]

Oddzielacze benzyny sluza do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od scieków

Thursday, July 14th, 2016

Oddzielacze tłuszczu należy instalować w możliwie dużej odległości od punktu ściekowego (nawet na zewnątrz budynków) aby wody ściekowe dopływały w stanie nie ogrzanym . Oddzielacze benzyny służą do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od ścieków. Ustawia się przede wszystkim na odpływach z garaży, a wielkość ich zależy od liczby samochodów. Dobry, . oddzielacz benzyny powinien oddzielać lekkie ciecze, niezależnie od stanu wymieszania, w 95%. C zyszczaki zakłada się na przewodach odpływowych w miejscach dostępnych, umożliwiających oczyszczenie przewodu. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne wykonuje się z rur kanalizacyjnych typu zwykłego. (PN/H-74002 i H-74004) łączonych na kielichy, uszczelnianych na sznur i cement. Na zewnątrz budynku przewód żeliwny wyprowadza się na odległość 2 m i za pomocą specjalnej kształtki, tzw. dołącznika (norma H-740l7), łączy się z przewodem z rur kamionkowych lub betonowych, tworzących przykanalik. [więcej w: pompa hydrauliczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy lakiernicze ]