Posts Tagged ‘pompa hydroforowa’

Wewnatrz zbiornika znajduje sie mieszadlo

Saturday, July 30th, 2016

Wewnątrz zbiornika znajduje się mieszadło. Pompa posiada dwa nurniki umocowane na wspólnym tłoczysku oraz za wór bezpieczeństwa , manometr i kurek trój drogowy. Nurniki są poruszane przez przekładnię trybową i wał wykorbiony. Włączanie napędu z kół jezdnych wózka wykonuje się za pomocą dźwigni, umieszczonej z prawej strony maszyny. Przy ruchu lewego nurnika w prawo otwiera się zawór ssący lewego cylindra, zaś zawór tłoczący zamyka się. Jednocześnie otwiera się zawór tłoczący prawego cylindra i ciecz zostaje wypchnięta przez prawy tłok do tłoczącego przewodu; a stąd do komory sprężania . Przy ruchu tłoczyska w lewo zawór ssący zamyka się, a tłoczący otwiera się i ciecz z lewego cylindra wchodzi do przewodu tłoczącego. Powietrze zawarte w komorze sprężania ciśnie na ciecz i tłoczy przez rurę i siatkowy filtr do trój drogowego kurka. Wielkość ciśnienia wywierana na ciecz w przewodzie tłoczącym, wskazuj e manometr . Jeżeli ciśnienie będzie za wysokie, to sprężyna zaworu bezpieczeństwa skurczy się i ciecz zacznie płynąć przez rurę tłoczącą i łącznik z ssącego przewodu, a ciśnienie wówczas będzie spadać. śrubą można regulować napięcie sprężyny zaworu tłoczącego i tym samym ciśnienie w przewodzie tłoczącym. Ciśnienie uważa się za normalne, jeżeli manometr podczas pracy będzie wskazywał ,5 at. Jeżeli ciśnienie będzie wyższe, to śrubę trzeba odkręcić. Ilość cieczy tłoczonej przez pompę można regulować przez prze- stawienie palca mimośrodu pompy w jeden z trzech otworów tarczy mimośrodowej, tj. przez zmianę promienia mimośrodu. Rączka kurka trójdrogowego może się znajdować w trzech różnych pozycjach, odpowiadających napisom sztanga, zakr. , chod. . Pierwszą pozycję stosuje się przy skierowywaniu cieczy do dysz, drugą przy skierowywaniu cieczy do ssącego przewodu przez zawór bezpieczeństwa; przy tym ciśnienie w pompie pozostaje bez zmiany. [patrz też: pompa hydroforowa, panele szklane do kuchni, pompy ciepła ]

SADZARKI

Sunday, July 24th, 2016

SADZARKI Sadzarki ziemniaków. Przy maszynowym sadzeniu ziemniaków odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami wynosi 70 cm. Odległość pomiędzy sadzeniakami w samym rzędzie wynosi 35-55 cm. Wydajna praca sadzarki zależy od starannego przygotowania roli oraz odpowiedniego przygotowania ziemniaków przeznaczonych do sadzenia pod względem ich wielkości. Pierwsza okoliczność warunkuje odpowiednie umieszczenie sadzeniaków w gruncie, druga zaś prawidłowe funkcjonowanie sadzarki, bez tzw. mijaków, Najlepsze wyniki pracy otrzymujemy przy użyciu do sadzenia ziemniaków o wadze 45-65 g. W ZSRR sadzarki produkuje fabryka Riazsielmasz. Dwurzędowa sadzarka ziemniaków typu KS-2, przeznaczoną do sadzenia pod skibę i na płasko. Przy sadzeniu pierwszym systemem sadzeniaki osadza się w gruncie płytko, natomiast nad nimi usypuje się wysoką skibę. Przy sadzeniu drugim systemem żłobi się w gruncie głęboką bruzdę, na której dnie umieszcza się sadzeniaki i przykrywa się je ziemią. Następnie powierzchnia ziemi poza maszyną zostaje wyrównana. Pierwszy system jest stosowany na czarnoziemach oraz w klimacie wilgotnym, drugi – na glebach suchych. Rama maszyny opiera się na dwóch wielkich tylnych kołach oraz na obrotowym przodku . Tylne koła są osadzone ruchomo na osi przymocowanej sztywno do ramy. Na tej samej osi jest osadzona przy pomocy zawiasów rama przyrządu sadzącego . Rama ta przyczepiona jest z przodu przy pomocy łańcucha do korby, poruszanej dźwignią . Na ramie przyrządu sadzącego umieszczone są obok siebie dwa komplety urządzeń sadzących, z których każdy składa się z następujących części: 1) rozorywacza bruzd, 2) bębnów sadzących z czerpakami do sadzenia oraz dołownikami przymocowanymi do tych czerpaków. Dołownik żłobi dołek na dnie bruzdy, do którego z czerpaka wpada sadzeniak, 3) z talerzy przykrywających ziemią wysadzone ziemniaki. Przy sadzeniu systemem skibowym daje się po dwa talerze na każdy rząd. Zagarniają one ziemię w skibę nad każdym rzędem ziemniaków. Przy sadzeniu systemem płaskim na każdy rząd przypada tylko jeden talerz, a za sadzarką przymocowuje się lekką bronę. Zasypujące talerze i brony są umocowane na głównej ramie sadzarki i za pomocą odpowiedniego urządzenia można je ustawić na dowolnym poziomie. [hasła pokrewne: pompa hydroforowa, panele szklane do kuchni, pompy ciepła  ]