Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Glebokich kanalów sciekowych nie nalezy wykonywac ze wzgledu na bezpieczenstwo zwierzat

Friday, July 29th, 2016

Głębokich kanałów ściekowych nie należy wykonywać ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Kanaliki w stajniach, podobnie jak kanaliki w chlewach, są płytkie. Wykonanie ich powinno być staranne, aby pomimo małego spadku (10-15%0) odpływ był ułatwiony. Odpływy do zbiorników na gnojówkę czy do kanalizacji osiedla powinny być w obrębie budynku zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Jeżeli w oborze stosowane są wpusty podłogowe, wówczas syfonów nie stosuje się. Kąpieliska dla świń i innych-zwierząt należy zaopatrzyć w odpływy połączone z kanalizacją. Ponieważ ścieki z tych urządzeń zawierają na ogół dość dużo części ziemistych, przeto wskazane jest zakładanie kąpielisk na podwyższeniu terenu, aby odpływ do kanalizacji osiedla odbywał się za pośrednictwem osadnika. [hasła pokrewne: panele fotowoltaiczne, pompa próżniowa, panele szklane ]

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH

Thursday, July 21st, 2016

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH W pomieszczeniach do przygotowywania paszy dla zwierząt (płukanie parowanie ziemniaków itp. ), w pralniach, warsztatach, garażach itp. posadzki powinny być zaopatrzone we wpusty podłogowe. Wpusty te w pomieszczeniach do płukania jarzyn powinny być połączone z osadnikami w celu zatrzymania piasku i większych cząstek zanieczyszczeń. W garażach należy stosować dodatkowe urządzenia do chwytania benzyny i olejów mineralnych. Spadki przykanalików odprowadzających wody ściekowe o dużej ilości zawiesin (m. in. z płuczek) należy zwiększyć do 30-50%0. Posadzki powinny być wodoszczelne i z materiału nienasiąkliwego; spadek posadzki w kierunku wpustu zazwyczaj 3°10, przy czym obowiązuje odpowiednie ukształtowanie powierzchni posadzki przy usytuowaniu wpustu w środku pomieszczenia bądź też w innym miejscu. Jeżeli grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanałów jest niemożliwe, np. ze względu na niski poziom posadzki wpustu podłogowego, należy stosować przepompowywanie ścieków. Urządzenia tego rodzaju powinny działać samoczynnie. [podobne: oczyszczalnia przydomowa, pompy lakiernicze, pompa próżniowa ]