Posts Tagged ‘pompy lakiernicze’

Rury o malej srednicy moga byc uszczelniane po dwie na górze

Monday, July 25th, 2016

Rury o małej średnicy mogą być uszczelniane po dwie na górze, a następnie opuszczone na dno. Na dno wykopu najlepiej jest opuszczać rury za pomocą haków. Układanie i łączenie rur musi być staranne, aby kierunek, spadek i poziom każdej rury były zgodne z zaprojektowanymi i aby była zapewniona szczelność styków. Ponieważ mogą zachodzić drobne różnice w wymiarach średnicy i grubości ścianek poszczególnych rur, przeto zniwelować należy nie wierzch rury, lecz jej spód. Do tego celu używa się łat oraz krzyży niwelacyjnych. Układanie rur rozpoczyna się od dolnej studzienki złazowej lub od wylotu, kierując kielichy ku górze. Bosy koniec rur okręca się dwa razy konopnym sznurem osmołowanym i wprowadza się do kielicha, a następnie ubija stalowym ubijakiem o odpowiednio dobranym kształcie. Po ubiciu sznura sprawdza się krzyżem niwelacyjnym położenie rury, przy czym dopuszczalne jest obniżanie, ci nie podnoszenie końca rury. Następnie dobija się sznur ponownie i uszczelnia się styk, zalewając zaprawą cementową lub asfaltem. [hasła pokrewne: ogrodowe szklarnie, basen ogrodowy, pompy lakiernicze ]

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH

Thursday, July 21st, 2016

KANALIZACJA W GARAZACH, WARSZTATACH, PRALNIACH W pomieszczeniach do przygotowywania paszy dla zwierząt (płukanie parowanie ziemniaków itp. ), w pralniach, warsztatach, garażach itp. posadzki powinny być zaopatrzone we wpusty podłogowe. Wpusty te w pomieszczeniach do płukania jarzyn powinny być połączone z osadnikami w celu zatrzymania piasku i większych cząstek zanieczyszczeń. W garażach należy stosować dodatkowe urządzenia do chwytania benzyny i olejów mineralnych. Spadki przykanalików odprowadzających wody ściekowe o dużej ilości zawiesin (m. in. z płuczek) należy zwiększyć do 30-50%0. Posadzki powinny być wodoszczelne i z materiału nienasiąkliwego; spadek posadzki w kierunku wpustu zazwyczaj 3°10, przy czym obowiązuje odpowiednie ukształtowanie powierzchni posadzki przy usytuowaniu wpustu w środku pomieszczenia bądź też w innym miejscu. Jeżeli grawitacyjne odprowadzenie ścieków do kanałów jest niemożliwe, np. ze względu na niski poziom posadzki wpustu podłogowego, należy stosować przepompowywanie ścieków. Urządzenia tego rodzaju powinny działać samoczynnie. [podobne: oczyszczalnia przydomowa, pompy lakiernicze, pompa próżniowa ]