Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Wpusty sciekowe

Saturday, July 23rd, 2016

Wpusty ściekowe, żeliwne, uliczne (PN-H-74081) oraz podwórzowe (PN/H-74082) służą do bezpośredniego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Wpusty piwniczne z koszem, smołowane (S), bądź emaliowane (E) PN/H-74083. Wpusty podłogowe z rusztem, okrągłe lub prostokątne, z koszem i bez kosza, smołowane względnie emaliowane, PN-56/H-Z4080-84 . Oddzielacze tłuszczu – stosowane przy odprowadzaniu zawierających znaczne ilości tłuszczu ścieków z dużych kuchni, rzeźni i fabryk przetworów mięsnych. Zabezpieczają przewody przed osadzeniem się-tłuszczu na ściankach rur i zapobiegają zmniejszeniu się przekroju przepływu. [patrz też: panele podłogowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy galwaniczne ]

Oddzielacze benzyny sluza do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od scieków

Thursday, July 14th, 2016

Oddzielacze tłuszczu należy instalować w możliwie dużej odległości od punktu ściekowego (nawet na zewnątrz budynków) aby wody ściekowe dopływały w stanie nie ogrzanym . Oddzielacze benzyny służą do oddzielenia benzyny i innych produktów naftowych od ścieków. Ustawia się przede wszystkim na odpływach z garaży, a wielkość ich zależy od liczby samochodów. Dobry, . oddzielacz benzyny powinien oddzielać lekkie ciecze, niezależnie od stanu wymieszania, w 95%. C zyszczaki zakłada się na przewodach odpływowych w miejscach dostępnych, umożliwiających oczyszczenie przewodu. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne wykonuje się z rur kanalizacyjnych typu zwykłego. (PN/H-74002 i H-74004) łączonych na kielichy, uszczelnianych na sznur i cement. Na zewnątrz budynku przewód żeliwny wyprowadza się na odległość 2 m i za pomocą specjalnej kształtki, tzw. dołącznika (norma H-740l7), łączy się z przewodem z rur kamionkowych lub betonowych, tworzących przykanalik. [więcej w: pompa hydrauliczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy lakiernicze ]