Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Umywalki zeliwne emaliowane

Friday, July 15th, 2016

Do obsuszania naczyń praktyczne jest zaopatrzenie zmywaka w kratkę z drewna bukowego lub tworzywa sztucznego. Zlew kuchenny Umywalki żeliwne emaliowane, ścienne i do zawieszenia na wspornikach (PN-54/H-7523/-32). Umywalki do mycia zbiorowego, szeregowe ścienne, wolnostojące jedno- i dwuszeregowe (PN-54/H-7530l-03); umywalki-koryta dwu-, trzy i wielomiejscowe (PN-54/H-75311-l7) . Wanny kąpielowe – żeliwne emaliowane, wolnostojące i do obmurowania, normalne (b = i,52 do 1,82 m), krótkie (1,07 m) i nasiadowe (l,OY m); wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane i do obmurowania . Bidety stanowią dalsze wyposażenie łazienek, wykonywane są najczęściej z fajansu. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, szamba betonowe ]

ZASILANIE PALIWEM STREFY WYPALANIA

Tuesday, July 12th, 2016

Poza zmniejszeniem długości strefy wypalania, nieustanne zasypywanie paliwa .do czeluści zasypowych (obowiązkowo drobnymi porcjami) stwarza właściwe warunki dla intensywnego i równo- miernego spalania. Paliwo należy zasypywać jak najczęściej i możliwie drobnymi porcjami. Wielkość porcji paliwa zasypywanego do jednej czeluści zależy od jakości paliwa i wymiarów pieca. Im niższa jest wartość opałowa paliwa i im większa wydajność pieca, tym większe mogą być zasypywane porcje. Zaleca się zasypywać paliwo nie rzadziej niż 7-9 razy w ciągu godziny.
KONSTRUKCJA PIECA Duwanow zmienił konstrukcję pieca, zmniejszając rozstaw podsadki. Odległość między rządkami zasypowymi, która wynosiła w piecach kręgowych 104-106 cm, Duwanow skrócił do 75-80 cm (podsadka trzy jodełkowa): Taką rekonstrukcję można wykonać podczas kapitalnego remontu pieca z rozebraniem sklepień. Odległość między rządkami zmniejsza się, a przez to zwiększa się liczbę rządków zasypowych i stwarza bardziej rozwiniętą powierzchnię rusztów, co umożliwia spalanie większej ilści paliwa. Zmniejsza się o 25% ilość surówki wypalonej paliwem zasypywanym do jednego rządka. Prócz tego temperatura między rządkami zasypowymi jest bardziej równomierna, a żar z jednego rządka do drugiego przenika łatwiej. Odległość skrajnych czeluści zasypowych od ściany zewnętrznej i wewnętrznej nie powinna wynosić więcej niż 150-180 mm. Stosując metodę wypalania Duwanowa należy poza przestrzeganiem wyżej podanych zaleceń nieustannie zasilać piec suchą surówką oraz organizować szybką ustawkę i wyładunek cegły przy zwiększonej wydajności pieca. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa, szamba betonowe ]