SPOSÓB WYPALANIA ZGŁOSZONY PRZEZ MUKOSOWA

Znany mistrz piecowy, Mukosow, laureat Nagrody Stalinowskiej, zastosował udoskonaloną metodę wypalania, która umożliwiła osiągnięcie uzysków miesięcznych przekraczających 2 tys. szt, cegły z 1 m kanału ogniowego. Mukosow pracuje na 24-komorowym piecu kręgowym, w którym szerokość kanału piecowego wynosi 3,8 m, wysokość 2,35- 2,6 m, długość 127 m, objętość zaś – 980 m. Dotychczasowy rozstaw między rządkami czeluści zasypowych (1,1 m) Mukosow proponuje doprowadzić do 0,95 m. Do odciągania gazów służy wentylator wyciągowy niskiego ciśnienia nr 18 typu Sirokko, o 280-300 obrotach na minutę. Piec pracuje na 2 ognie. Podział komór według stref jest następujący: .dosuszanie surówki i podgrzewanie spalinami – 3 komory, wypalanie – 3, po- wolne studzenie – 1, studzenie – 3, próżne – 2. Ustawka – ukraińska. Gęstość ustawki 260-280 szt/m, Prze- krycie wykonuje się trzecią lub czwartą warstwą cegły. Wszystkie cegły ustawia się wzdłuż kanałów pieca, czołem do siebie. Cegły w poprzek kładzie się tylko w spodach i w przekryciu spodów. Ruszt paleniskowy ma w jednym rządku 85 szt. rusztowin. Każda rusztowina składa się z dwóch cegieł ustawionych na styk. Odległość między sąsiednimi rusztowinami wynosi do 5 cm, zależnie od wielkości kawałków paliwa. Na wysokość ustawia się rusztowiny w co trzeciej warstwie, w szachownicę VI stosunku, do dolnych rusztowin. Przesłony zakłada się w każdej komorze. Bramki zamurowywane są dwoma ściankami, między którymi znajduje się powietrze. W strefie podgrzewania podnosi się trzy dzwony: dzwon położony najbliżej przesłony – całkowicie, drugi – do połowy, pierwszy – do 1/4 wysokości. Ciąg przy pierwszym dzwonie wynosi ok. 8 mm sł. H20, a przy przesłonie – ok. 10 mm sł. H20. Jako paliwo stosuje się węgiel brunatny o wartości opalowej ok: 3,5 tys. kcal/kg. Zasypuje się paliwo po 5-6 kg do każdej czeluści. Do składu masy części surówki (15-30%) wprowadza się do 50% węgla. Ustawka i wyładunek prowadzi się na trzy zmiany. Czas wypalania wynosi ok. 50 godzin. Zwiększone zagęszczenie ustawki daje się wytłumaczyć dobrym ciągiem, który zapewnia dopływ powietrza potrzebnego do spalania. Zasypuje się paliwo tak samo często, jak to zaleca Duwanow, ale porcje paliwa są większe, ponieważ w piecu o dużych wymiarach potrzeba co godzinę zasypywać dużą ilość i przy tym mało kalorycznego paliwa naturalnego, wskutek czego przy niewielkich porcjach jeden palacz nie byłby w stanie wykonać tej pracy. Aby duża ilość zasypywanego paliwa równomiernie rozdzielała się i korzystnie spalała, stosuje Mukosow rusztowiny składające się z dwóch surówek, racjonalnie rozmieszczone w przekroju komory, dzięki czemu paliwo prawie nie przesypuje się na posadzkę pieca. [hasła pokrewne: allegro ukraina, olx puławy, oculus allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: allegro ukraina oculus allegro olx puławy