Straty ciepła do otoczenia

Straty ciepła do otoczenia zależą od konstrukcji pieca. Im cieńsze są ściany pieca, sklepienia, zasypka nad sklepieniem, tym większe są straty do otoczenia. Aby zmniejszyć te straty, należy izolować ściany i sklepienia pieca. Jeden ze sposobów takiej -izolacji – to przechowywanie zapasu paliwa na piecu. Odnosi się to głównie do paliw małokalorycznych (np. torf frezowany). Dzięki przechowywaniu paliwa na górze pieca. gdzie ono wysycha, zmniejszają się straty cieplne. Straty ciepła unoszonego z gazami spalinowymi są największe. Można je obniżyć zmniejszając ilość uchodzących gazów i obniżając ich temperaturę. W piecach o naturalnym ciągu nie można w sposób widoczny zmniejszyć temperatury gazów spalinowych. W tym przypadku należy zmniejszyć ich ilość przez ograniczenie możliwości zasysania. W piecach kręgowych występuje bardzo dużo nieszczelności, przez które zasysane jest powietrze z zewnątrz, wskutek czego zwiększa się ilość gazów spalinowych. Należy więc uszczelniać: wszystkie szczeliny, przede wszystkim przy prętach dzwonów dymowych i przy gniazdach czeluści zasypowych. Zabiegi te pozwalają na zaoszczędzenie 5-10% paliwa. W piecach o ciągu sztucznym należy nie tylko usunąć przyczyny zasysania powietrza, lecz także zmniejszyć temperaturę gazów spalinowych. Osiąga się to przez wydłużenie strefy podgrzewania i uniesienie pierwszego dzwonu w komorze podgrzewania w odległości 1,5-2 komór przed ogniem. Badając systematycznie bilans cieplny pieca i stosując wymienione środki, można zaoszczędzić znaczne ilości paliwa.
METODY PRZYSPIESZONEGO WYPALANIA Wypalanie cegły w piecach kręgowych zostało bardzo usprawnione dzięki wprowadzeniu nowych sposobów przez przodowników pracy oraz dzięki badaniom przeprowadzonym w instytutach naukowo-badawczych; umożliwiło to znaczne skrócenie czasu wypalania. Główne metody przyspieszonego wypalania cegły wprowadzone do przemysłu, są następujące: 1) metoda Duwanowa; 2) metoda Mukosowa; 3) metoda przestawienia pieców o nie dużej liczbie komór (18-20) na dwa ognie; 4) metoda Mazowa polegająca na wypalaniu cegły z wprowadzonym do masy paliwem. Masowe stosowanie przyspieszonych metod wypalania zostało zapoczątkowane dzięki osiągnięciom P. A. Duwanowa, laureata Na- grody Stalinowskiej, który doprowadził uzysk cegły z 1 m kanału ogniowego do 2,5 tys. szt. miesięcznie. [podobne: allegro ukraina, olx puławy, oculus allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: allegro ukraina oculus allegro olx puławy