Uszczelnienie rur zeliwnych w kielichach powinno byc wykonane z duza starannoscia

Uszczelnienie rur żeliwnych w kielichach powinno być wykonane z dużą starannością. Do tego celu używane są różnego kształtu ubijaki, umożliwiające ubicie sznura a następnie uszczelnienie cementem również wtedy, gdy są mało dostępne. Ołów, folie lub wełnę z metali miękkich stosuje się w przypadkach wyjątkowych . Podejścia z różnych kształtek, tzw. węzły sanitarne, można wykonać wcześniej w warsztacie, a następnie gotowy węzeł dostarczyć na budowę. Rozmieszczenie przyborów sanitarnych w kuchni i łazience powinno zapewniać łatwy montaż i wygodne korzystanie z tych przyborów. W tym celu opracowane są schematy racjonalnego rozplanowania przyborów sanitarnych . Minimalne odległości pomiędzy przyborami sanitarnymi nie mogą być zmniejszane, np. brzeg umywalki od bocznej ściany powinien być oddalony co najmniej o 0,1 m, podobnie wanna – 0,45 m od przeciwległej równoległej ściany. Projekty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych muszą odpowiadać warunkom wymienionym w rozporządzeniu z dn. 9. X. 1956. Plany szczegółowe, w podziałce 1 : 100, należy opracować dla każdej kondygnacji oddzielnie. [więcej w: olx pszczyna, klinkier na schody, powietrzna pompa ciepla ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody olx pszczyna powietrzna pompa ciepla