Polepszenie plastycznych własności glin

W celu polepszenia plastycznych własności glin i ich zdolności do formowania należy stosować metody naturalnej przeróbki: wymrażanie sezonowanie (dołowanie względnie hałdowanie) glin. W celu wymrażania układa się roczny zapas glin w pobliżu formowni w pryzmy nie wyższe niż 1,5 m. Jeżeli do chwili na- stania przymrozków glina w pryzmach nie jest dostatecznie wilgotna (wilgotność jej jest mniejsza niż 18%), wówczas w górze ich wykonuje się otwory (na głębokość nie dochodzącą do pod- stawy pryzm) i wlewa się do nich wodę. Gdy nie ma możliwości stworzenia rocznego zapasu glin, stosuje się wówczas metodę sezonowania w pryzmach w ciągu miesiąca i dłużej. Pryzmy lub hałdy układa się tak samo jak do wymrażania, a glinę w nich przez cały czas utrzymuje się w stanie wilgotnym. Przy wydobywaniu glin z kopalni należy starannie usunąć górną warstwę roślinną i warstwę nieużyteczną, aż do ukazania się warstwy gliny. Zanieczyszczenie gliny glebą roślinną pogarsza bardzo jej jakość: zanieczyszczają się wylotniki przy formowaniu i zmniejsza się ilość dodawanego materiału schudzającego. Zastosowanie pras próżniowych umożliwia formowanie wyrobów z mas bardziej chudych. Stosunek ilościowy glin i żużla w masie określa się zależnie od wartości opałowej żużla. Wartość opalową żużla oznacza się w bombie kalorymetrycznej. Do formowania bloków drążonych najbardziej przydatne są próżniowe prasy pasmowe, ale w wielu przypadkach bloki dobrej jakości otrzymuje się przy formowaniu również w zwykłych prasach pasmowych. [więcej w: klinkier na schody, ezebra allegro, olx pszczyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro klinkier na schody olx pszczyna