W miejscu wyplywu scieków tworza sie gnijace namuliska

W miejscu wypływu ścieków tworzą się gnijące namuliska. Jeżeli ścieki są odprowadzane w stanie surowym (nie oczyszczone) do małych rzek lub potoków, wówczas stopień zanieczyszczenia wody płynącej odpowiednio zwiększa się. W wielu przypadkach, rzeka całkowicie zatraca swój charakter i staje się kanałem prowadzącym cuchnącą, brudną wodę, całkowicie pozbawioną organizmów wyższych (owadów, płazów, ryb itp. ). Woda taka nie może być używana do celów gospodarczych (pojenie zwierząt, pranie itp. ), wodociągowych, przemysłowych, kąpielowych oraz sportowych. Samooczyszczanie się wód polega przede wszystkim na zjawiskach biologicznych i chemicznych. Zachodzą procesy biochemiczne rozkładu związków organicznych – do stanu mineralizacji. Procesy te w obecności tlenu występują szybko, przy czym wydziela się CQ2. W przypadku braku tlenu następuje gnicie, wydziela się głównie metan (C:hl4) , siarkowodór (H2S) i przebieg procesu rozkładu beztlenowego (anaerobowego) jest wielokrotnie (ok. 20-krotnie) wolniejszy. [hasła pokrewne: olx pszczyna, blacha na rąbek stojący, nowoczesne zadaszenie tarasu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha na rąbek stojący nowoczesne zadaszenie tarasu olx pszczyna