Architektura 21szego wieku : Era zieleni

Kiedy zauważyliśmy Williama Leddy ego (założyciela dyrektora Leddy Maytum Stacy Architects w San Francisco) przemyślenia na temat Getting Past Green dla Gazety Architekta, całkowicie powiązaliśmy jego słowa.
Kilka miesięcy temu, kiedy podzieliliśmy się uwagami Franka Gehry ego na temat LEED, otrzymaliśmy przytłaczającą liczbę odpowiedzi na temat twoich opinii na temat systemu ocen.
Leddy wykrzyknął: Pomińmy nasze bledsze wyobrażenia o zielonym projekcie .
i przestań rozmyślać nad tajemnymi punktami LEED, aby dostać się do prawdziwego biznesu, w pełni integrując radykalną efektywność zasobów w ramach naszych koncepcji doskonałości projektowej.
Tylko wtedy możemy całym sercem skupić się na transformacyjnej sile projektowania na największym wyzwaniu naszego pokolenia: pomagając poprowadzić nasze społeczeństwo do pomyślnej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości.
Możemy sobie pozwolić na nic innego.
Więcej o artykule po przerwie.
Wiemy, że globalne ocieplenie stanowi realne zagrożenie dla naszego świata.
Wiemy, że musimy zmienić nasze sposoby i pójść na zielono.
Wiemy również, jako architekci, że posiadamy kreatywność i odpowiedzialność za wdrażanie bardziej ekologicznych strategii.
Nie powinniśmy projektować zieleni, ponieważ jest to nowe szaleństwo, a nie powinniśmy liczyć punktów na liście kontrolnej, aby uzyskać nagrodę.
Jako zawód powinniśmy stale projektować z myślą o zrównoważonych środkach, ponieważ korzyści płynące z tworzenia zdrowego, ekologicznego budynku mogą przeważyć nasze dziesięciolecia szkodliwych i marnotrawnych sposobów, próbując chronić nasz świat na przyszłość.
Jak zauważa Leddy, wydaje się, że w świecie architektury panuje schizmę między wyobrażeniami o dobrym wzornictwie i zrównoważonym wzornictwie.
Dlaczego podział, dlaczego oddzielne nagrody i wyróżnienia.
Potencjał projektowy projektu nie powinien ucierpieć, jeśli zawiera on zrównoważone pomysły, a projektowanie zrównoważonego budynku nie jest wymówką, aby skupić się wyłącznie na nowych systemach i materiałach.
Projekty architektoniczne powinny być zintegrowanym połączeniem doskonałości projektowej i zrównoważonego rozwoju, a nie tylko jednego lub drugiego.
.
Będziemy musieli przejść przez nasze obecne koncepcje.
Green.
zaprojektuj i w pełni zintegruj dążenie do uzyskania wysokiej wydajności, bez zerowej energii, w ramach naszych nadrzędnych koncepcji doskonałości w projektowaniu.
Będziemy musieli przemyśleć nasze fundamentalne aspiracje projektowe, z których wiele jest mocno zakorzenionych w bogatej w energię erze ropy naftowej i znaleźć nowe języki architektoniczne, które wyrażają i uczczą palącą rzeczywistość świata post-carbonowego.
Ale pierwszym i być może największym wyzwaniem jest przekonanie każdego architekta i każdego klienta, że wysiłek ten zasługuje na naszą zbiorową, niepodzielną uwagę, a nie tylko nudne, modne roztargnienie, jak twierdzą niektórzy.
wyjaśnił Leddy.
[podobne: powietrzna pompa ciepla, glina pylasta, olx puławy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta olx puławy powietrzna pompa ciepla