BEJCOWNIKI

BEJCOWNIKI (ZAPRAWIARKI) . Sposoby bejcowania (zaprawiania). Nasiona roślin uprawnych są często porażone różnymi grzybkami chorobotwórczymi, z których najbardziej rozpowszechniona jest zgorzel. W walce z tą chorobą stosuje się zarówno chemiczne jak i termiczne zabiegi odkażania. Z chemicznych sposobów odkażania najczęściej są stosowane trzy rodzaje bejcowania: mokry, suchy i półsuchy. Termiczne odkażanie polega na parzeniu nasion siewnych wodą gorącą w specjalnych urządzeniach. Suchy sposób polega na równomiernym opyleniu nasion trującym proszkiem działającym niszcząco na spory zgorzeli. Działanie to następuje wówczas, gdy opylone ziarno znajdzie się w ziemi i wilgoć rozpuści chemiczną substancję. Sposób ten jest właściwy w stosunku do nasion bez plewek (pszenica, żyto itd. ). Do odkażania używa się preparatów AB, PD i innych. Preparaty te winny być dokładnie zmielone i zupełnie suche. Wilgotność preparatu AB nie powinna przekraczać 30f0, a preparatu PD – 1 Q/o. Ziarno opylone w żadnym wypadku nie nadaje się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Mokry sposób odkażania polega na moczeniu ziarna w roztworze formaliny (jedna część 40010 roztworu formaliny na 300 części wody). Po zmoczeniu ziarno zgarnięte w kupy przykrywa się brezentem lub workami na 2-3 godziny, w czasie których formalina zabija spory zgorzeli. Następnie ziarno rozsypuje się cienką warstwą i suszy w miejscu zacienionym. W ten sposób bejcuje się nasiona mające plewki, jak owies, proso itp. Półsuchy sposób stosuje się jako uproszczenie mokrego. Przy tym sposobie używa się silniejszego roztworu formaliny (jedna część 40010 roztworu na 80 części wody). Nasiona przykryte brezentem znajdują się pod działaniem tego roztworu w ciągu 4 godzin, po czym przerabia się je łopatami i od razu, bez suszenia wysiewa. Typy maszyn do zaprawiania nasion i ich budowa. Istnieją maszyny do suchego, mokrego i półsuchego bejcowania. [przypisy: loom bands allegro, granit cena za m2, olx pisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: granit cena za m2 loom bands allegro olx pisz