CEGŁA Z GLINY SCHUDZONEJ ŻUŻLAMI PALENISKOWYMI

Wyroby gliniano-żużlowe produkuje się z. mieszaniny gliny i żużli paleniskowych, zawierających w swoim składzie resztki niespalonego paliwa. Ilość żużli wprowadzanych do masy określa się zależnie od plastyczności gliny i wartości opałowej żużli; waha się ona zwykle w granicach 45-50% Najlepsze wyniki otrzymuje się przy wprasowaniu do wyrobów takiej ilości żużli, która pod względem swej wartości opałowej odpowiada 70-90% paliwa potrzebnego do całkowitego wypalenia surówki. Przy naturalnym suszeniu surówki gliniano-żużlowej ilość surówki wysuszonej w szopach zwiększa się mniej więcej dwukrotnie. Cegła gliniano-żużlowa nie pęka pod wpływem działania słońca i wiatru i nie wymaga specjalnego zabezpieczenia (np. przykrycia rogożami lub osłonami) nawet w początkowym okresie suszenia. Wyroby gliniano-żużlowe można wypalać w krótszym okresie czasu przy uzysku 2,5-2,8 tys. szt. cegły miesięcznie z 1 m3 objętości pieca. Jest to uwarunkowane małą wrażliwością mocno schudzonej gliny na intensywne – ogrzewanie i szczególnie sprzyjającymi warunkami, kiedy paliwo spalając się wewnątrz wyrobów ogrzewa je. Przy wypalaniu wyrobów gliniano-żużlowych zmniejsza się zużycie paliwa zasypywanego przez czeluście, a także i ilość popiołu w ustawce. Cegła i pustaki gliniano-żużlowe w porównaniu z wyrobami z czystej gliny odznaczają się dobrymi własnościami ciepłochronnymi, co pozwala znacznie zmniejszyć ich zużycie przy murowaniu ścian zewnętrznych. Przy użyciu wyrobów z mas gliniano- żużlowych zmniejsza się znacznie ciężar ścian, wymiary fundamentów oraz zużycie zapraw przy robotach murowych. Ogólna oszczędność przy układaniu ścian z cegły gliniano-żużlowej wynosi nie mniej niż 15 -17% ich kosztu. Zastosowanie żużli do wyrobu cegły gliniano-żużlowej rozwiązuje zagadnienie celowego wykorzystania przemysłowych odpadów paleniskowych, dzięki czemu uzyskuje się znaczną oszczędność pełnowartościowego paliwa i rozszerza się baza surowcowa produkcji cegły na ściany. [przypisy: klinkier na schody, ezebra allegro, olx pszczyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro klinkier na schody olx pszczyna