Do wypompowywania wody uzywa sie najczesciej pomp przeponowych

Do wypompowywania wody używa się najczęściej pomp przeponowych (diafragmowych) poruszanych ręcznie lub silnikami. Używane są również pompy odśrodkowe i tłokowe, przystosowane do wody brudnej, . Najskuteczniej osuszyć mogą wykop filtry szpilkowe, obniżające poziom wody gruntowej do 5 m. Przy wykopach dla przewodów kanalizacyjnych lub wodociągowych, o głęb. 4-4,5 m, filtry szpilkowe mogą być osadzone tylko po jednej stronie. Odległość między filtrami zależy od rodzaju gruntu i od ilości przepompowywanej wody. Odległości te mogą być ustalone na podstawie nomogramów; np. w piasku średnioziarnistym, przy projektowanym obniżeniu – wody o 1,5 m, I wzajemna odległość szpilek powinna wynosić 2,5 m. Filtry szpilkowe wykonuje się z rur o średnicy 50 mm, długości do 7 m. Siatka filtrów dla gruntu o różnym uziarnieniu powinna mieć otwory 0,5 mm. [patrz też: oculus allegro, olx pszczyna, pompy ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: kocioł gazowy dwufunkcyjny oculus allegro olx pszczyna