EKSPLOATACJA PRAS SANKOWYCH

W celu uniknięcia przylepiania się gliny do forem prasy sankowej smaruje się je przed przystąpieniem do formowania dachówki. Acidol jest to mieszanina wolnych kwasów naftalenowych, otrzymanych z odpadów pozostałych przy oczyszczaniu niektórych produktów naftowych, jak nafta lub destylat solarowy. Obcinania krawędzi uformowanej dachówki dokonuje się na obrotowych stolikach ręcznie, za pomocą kabłąka z naciągniętym drutem. Przy. formowaniu w prasach sankowych zaleca się stosowanie przyrządu obcinającego podłużne krawędzie dachówki; robotnik obcina jedynie czoła dachówki i wyjmuje narożnik. Przyrząd składa się z dwóch sprężynowych noży przymocowanych do płyty, która służy do zamocowania przyrządu do prasy. Odległość pomiędzy nożami powinna ściśle odpowiadać szerokości dachówki. Kiedy forma z dachówką przesuwa się pod nożami, noże obcinają zadziory. Należy tu wspomnieć o zgłoszonym i wypróbowanym przez Kiptienkę i Golenkę ulepszeniu forem typów nr 3, 6 i 7; przy stosowaniu ulepszonych forem konieczność obcinania odpada całkowicie, gdyż dachówki nie mają zadziorów. Urządzenie obsługiwane jest w sposób następujący: 1) sprawdza się grubość dachówki- po zbliżeniu górnej i dolnej formy aż do zetknięcia. 2) jeżeli otrzymuje się zbyt cienką dachówkę, to wzdłuż krawędzi formy przyspawa się wąski pasek metalowy 1 o niezbędnej grubości; 3) następnie zestruguje się obrzeża kołnierzy górnej i dolnej forem, co powoduje dokładniejsze obcinanie zadziorów; 4) między górną formę i płytę, do której mocuje się formę, podkłada się przekładki z pasków gumowych o wymiarach 50X50X7 mm i przekręca się formę, nie ściągając zanadto śrub; gumowe przekładki służą jako amortyzatory zabezpieczające formy przed złamaniem przy zbyt ścisłym ich dociskaniu; 5) dolną formę zamocowuje się za pomocą śrub regulacyjnych tak, aby przylegała ona szczelnie wzdłuż całego obwodu do górnej formy, nie przekrzywiała się i nie przeszkadzała w obracaniu się pędni. Następnie przeprowadza się próbne formowanie, ściśle regulując formy. Szczelność i sprężystość przekładek dobiera się za- leżnie od wilgotności masy formierskiej. Formy zbliżając się ściśle do siebie wyciskają nadmiar gliny, cienkie zadziory zaś same odpadają przy suszeniu. [więcej w: jak podłączyć lampę sufitową, olx lubliniec praca, blacha na rąbek stojący ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha na rąbek stojący jak podłączyć lampę sufitową olx lubliniec praca