FORMY DLA PRAS DACHÓWCZARSKICH

Formy do prasowania dachówki na prasach sankowych wyrabiane są z żeliwa lub aluminium. Formy aluminiowe są lekkie, co ułatwia pracę robotnika obsługującego prasę. Komplet forem aluminiowych waży 40 kg, żeliwnych 100 kg. Jednak formy aluminiowe zużywają się. prędzej niż żeliwne Główne wymagania techniczne odnośnie do forem do praso- wania dachówki są następujące: 1. Obrysy powierzchni roboczych powinny odpowiadać rysunkom forem, z dokładnością do ± 1 mm dla drobnych szczegółów (wgłębień, występów) i ± 2 mm dla pozostałych części powierzchni. 2. Robocze powierzchnie forem powinny być czyste i gładkie, bez wypukłości) wklęsłości. Wszystkie chropowatości, szczególnie na bocznych ściankach wystających części i wgłębień, powinny być usunięte. 3. Przy nakładaniu górnej formy na dolną, obrzeża forem powinny być szczelnie do siebie dopasowane i nie kołysać się. Normalne połączenie forem zapewnia produkcję dachówki jednako- wej -grubości (ok. 9 mm) na całej ich długości. 4. Prasujące powierzchnie forem powinny być zeszlifowane w ten sposób, aby w połączonych ze sobą górnej i dolnej for- mach jednego kompletu powierzchnie te były równoległe. 5. Wewnętrzne j zewnętrzne pionowe powierzchnie prowadnic górnych i dolnych forem powinny zapewnić ich prawidłowe pokrywanie się. Luz pomiędzy powierzchniami wypustów górnej i dolnej forem razem złożonych nie może przekraczać 1 mm. Prawidłowość ustawienia forem sprawdza się na przekroju dachówki. Regulacji i zamocowania forem w wymaganej pozycji dokonuje się za pomocą sworzni. Dokładność pokrywania się forem sprawdza się każdorazowo 1przed rozpoczęciem pracy prasy. [hasła pokrewne: wiatrownica boczna, glina pylasta, praca zamość olx ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta praca zamość olx wiatrownica boczna