Kanalik w obrebie budynku laczy sie z przewodem kamionkowym

Kanalik w obrębie budynku łączy się z przewodem kamionkowym (o średnicy 150-200 mm i spadku co najmniej 30%0) zaopatrzonym w studzienki rewizyjne w odległościach ok. 50 m na prostej oraz dodatkowo na wszystkich załamaniach. Wylot do zbiornika na gnojówkę powinien być zanurzony w cieczy, co zabezpiecza przed przedostawaniem się gazu do budynku. W budynku dla trzody chlewnej kanaliki są niekiedy wyprowadzane z poszczególnych chlewów (kojców) poza budynek do podziemnego przewodu kamionkowego lub betonowego, biegnącego wzdłuż budynku. Urządzenia tego rodzaju zabezpieczają poszczególne chlewy od przenoszenia mikroorganizmów chorobotwórczych. Kanalik odprowadzający wydaliny i brudne wody z obór musi być głębszy (10-15 cm), o przekroju prostokątnym lub półokrągłym, nakryty w przejściach drewnianą lub żeliwną pokrywą. Spadek dna wynosi 15-20%0. Kanaliki buduje się z desek, cegieł na zaprawie cementowej, półrur kamionkowych lub gładko wyprawianego betonu. [patrz też: klinkier na schody, klinkier na schody zewnętrzne, basen ogrodowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody klinkier na schody zewnętrzne basen ogrodowy