Kanaly ulegaja czesto zatkaniom

W miarę pokręcania śruby pierścień gumowy jest dociskany i uzyskuje się szczelne zaniknięcie kanału. Kanały ulegają często zatkaniom wskutek niewłaściwego użytkowania urządzeń kanalizacyjnych, spławiania odpadków, które powinny by wrzucane do skrzyń na śmieci (skorupy naczyń, gruz, popiół, żużel itp. ) lub też użytkowane dla inwentarza (obierzyny z ziemniaków, liście kapusty itp. ). Możliwość zatkania kanałów zwiększa również wlewanie do nich smoły, smarów, tłuszczów itp. Przed przystąpieniem do oczyszczenia danego odcinka kanału należy stwierdzić stopień jego zamulenia za pomocą prześwietlenia. W tym celu opuszcza się do jednej studzienki elektryczną lampę kanalizacyjną umocowaną do drążka, w drugiej zaś studzience wstawia się lustro nachylone pod kątem 45° do poziomu. Stojący nad tą studzienką robotnik zobaczy w lustrze prześwietlone wnętrze kanału bez studzienki. Najmniej kosztownym i najczęściej stosowanym sposobem utrzymania kanałów w czystości jest okresowe płukanie. [patrz też: glina pylasta, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta klinkier na schody powietrzna pompa ciepla