KLASYFIKACJA CZADNIC GAZOWYCH

Czadnice gazowe można podzielić na następujące typy: 1) czadnice ręcznie zasilane, w których wszystkie czynności wykonuje się ręcznie; 2) czadnice gazowe częściowo zmechanizowane, w których za- ładunek paliwa odbywa się ręcznie, a usuwanie pozostałości jest zmechanizowane; 3) czadnice gazowe zmechanizowane. Dotychczas czadnice te znalazły zastosowanie tylko w instalacjach o dużej mocy.
URZĄDZENIA DO SPALANIA PALIWA PŁYNNEGO I GAZOWEGO Przy używaniu paliwa płynnego stosuje się wkraplacze, ruszty korytkowe i dysze. Wkraplacze są to rurki o średnicy 10-12 mm, z których paliwo płynne spływa cienkim strumieniem do pieca. Mały strumień płynnego paliwa, cieknąc w dół, parując i jednocześnie spalając się, nie powinien dosięgać do posadzki pieca i dlatego paliwo do- prowadza się w większości wypadków do komory roboczej. Ruszty korytkowe ustawia się tam, gdzie zwykle znajdują się, drzwiczki paleniska. Paliwo płynne z rurki przedostaje się do głównego rusztu i przelewa na dolne. Powietrze doprowadzane do spalania prze- chodzi nad powierzchnią paliwa płynnego, porywając strumień plomienia do paleniska. Ruszty korytkowe pracują zadowalająco przy dostatecznej szybkości przepływu powietrza, które przeszkadza płomieniowi rozżarzyć wyżej położone ruszty. Dysze służą do rozpylania paliwa płynnego i do wprowadzania go w postaci płomienia do paleniska. Istnieją następujące sposoby rozpylania paliwa plynnego: 1) podmuch powietrzny niskiego ciśnienia (300-1000 mm sI. H20); 2) podmuch powietrzny lub parowy wysokiego ciśnienia (1,0-15,0 atn); 3) rozpylanie mechaniczne: paliwo wyrzuca się przez dyszę o niedużym otworze pod ciśnieniem powyżej 6 atn. [hasła pokrewne: jak podłączyć lampę sufitową, olx lubliniec praca, blacha na rąbek stojący ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha na rąbek stojący jak podłączyć lampę sufitową olx lubliniec praca