NAGRZEWNICE – WIADOMOŚCI OGÓLNE

Podgrzewanie powietrza do suszenia odbywa się w nagrzewnicach parowych i ogniowych. Powietrze przy tym sposobie nagrzewania nie zawiera domieszek gazów spalinowych i początkowa jego wilgotność nie zmienia się, ponieważ jest ogrzewane gazem lub parą przez ściankę metalową.
NAGRZEWNICE GAZOWE W nagrzewnicach gazowych ciepło przenoszone jest do nagrzewanego powietrza za pośrednictwem żeliwnych lub stalowych elementów, dookoła których przepływają gazy doprowadzane z palenisk. Do ogrzewania nagrzewnic można .również wykorzystać gazy spalinowe z pieców wypałowych. Elementy grzewcze w nagrzewnicach gazowych wykonuje się z żeliwa lub stali. Elementy stalowe bywają płytkowe i rurowe. Maksymalna temperatura gorących gazów w nagrzewnicach żeliwnych wynosi 600-700°C, w stalowych 300-350°C; dlatego między paleniskiem i elementami metalowymi gorące gazy mieszane są z zimnym powietrzem. W nagrzewnicach żeliwnych palenisko mieści się czasem w samej nagrzewnicy. . Podgrzewane powietrze przepływa w poprzek płyt, a gazy spalinowe – od dołu ku górze. Gazy z paleniska przepływają przez komorę osadową łącząc się po drodze z zimnym powietrzem napływającym do komory przez otwór. Następnie gazy przepływają przez nagrzewnicę i po oddaniu ciepła uchodzą do komina. Wentylator tłoczy powietrze typu Organergo z zewnątrz przez przewód do nagrzewnicy. Ogrzane powietrze wychodzi z nagrzewnicy przez przewód. Otwór służy do doprowadzania gorącego powietrza pod ruszty paleniska. W nagrzewnicy typu Orgenergo gazy tworzące się w palenisku przechodzą przez komorę osadową i mieszają się w niej z powietrzem dopływającym z zewnątrz przez- otwór. Podczas rozpalania lub w przypadku uszkodzenia nagrzewnicy zasuwa jest zamknięta, a gazy ulatują do komina przez klapę. Podczas pracy nagrzewnicy klapę zamyka się, zasuwę otwiera i wtedy gazy przepływają do rur 4 nagrzewnicy z góry do dołu, a następnie są odprowadzane z nagrzewnicy przez przewód kominowy. Powietrze przesuwa się w poprzek rur nagrzewnicy po ich zewnętrznej stronie, Gazy przechodzą wewnątrz rur, co umożliwia łatwe oczyszczanie rur z sadzy i popiołu, które zawsze osadzają się w rurach nagrzewnicy. W cegielniach stosuje się bardzo często rurowe nagrzewnice ogniowe typu Orgenergo. Gazy z paleniska przepływają przez nagrzewnicę z góry do dołu rurami o średnicy 46/51. Długość rur – 4,5 m. Przepływ powietrza w nagrzewnicy jest dwukierunkowy. [więcej w: nowoczesne zadaszenie tarasu, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody zewnętrzne nowoczesne zadaszenie tarasu powietrzna pompa ciepla