Nowoczesna architektura : Konstrukcja Peryskop / Materia

Matter Design For the Young Architects Forum Atlanta.
S 10UP! National Architectue Competition, uczestnicy zostali wezwani do stworzenia tymczasowej instalacji dla Atlanty.
Zwycięska 45-stopowa wieża, Periscope, zaprojektowana przez Brandona Clifforda i Wesa Mcgee a z Matter Design Studio, jest instalacją nadającą się do zamieszkania i mającą ikoniczne implikacje dla propagowania odważnej architektury dla społeczności Atlanta i młodych projektantów na całym świecie.
Projektanci czuli, że wieża wytworzy silny znak dla miasta.
Poprzez pionową ekspansję poprzez pominięcie pionowego ograniczenia, ta wieża zaangażuje szerszą publiczność, zapraszając ich do wydarzenia podobnego do światła poszukiwań na nocnym niebie.
Więcej o wieży, w tym wiele zdjęć i wideo, po przerwie.
Montowane w ciągu zaledwie 6 godzin przy pomocy Tier son Boutte z Boutte Tree, wieża skośna jest pokryta spienionym polistyrenem, który został utworzony przez skomputeryzowane cięcie za pomocą automatycznego gorącego drutu.
Wewnątrz tej warstwy, części.
Porex.
zostały zamontowane na drewnianej ramie wewnętrznej, która jest zmontowana i ustabilizowana za pomocą stalowych cięgieł kablowych przymocowanych do podstawy, drewnianego pudełka ukrywającego blokady przeciwwagi.
.
Konstrukcja materii Zewnętrzna ekspresja wieży może być trochę trudna do odczytania, ponieważ wydaje się, że tkanina rozciągnięta przez pręty ściskające jest odwrotnie.
pianka jest ściskająca, a pręty faktycznie spełniają rolę linek rozciągliwych.
Ta retoryczna inwersja zachęca widzów do bliższej inspekcji, aby stwierdzić, że wieża nie jest w ogóle zbudowana z cienkich powierzchni, ale raczej wycięta z litych bloków pianki EPS.
dodali architekci.
.
Konstrukcja materii Pianka, z natury, jest z natury wolumetryczna i lekka.
Jednak pianka jest również delikatna i wymaga dużej precyzji, aby poradzić sobie z większymi złożeniami.
Ta propozycja korzysta z bloków budujących większy rozmiar niż w rzeczywistości, aby osiągnąć szybko skonstruowaną i stosunkowo dużą instalację.
.
Projektowanie materii Często w projektach tworzonych cyfrowo można wytworzyć zbyt dużo odpadów; jednak projektanci zdawali sobie z tego sprawę i szukali sposobu na usunięcie nadmiaru odpadów.
Poza wydajnością zagnieżdżania jednostek, metody wytwarzania (automatyczne przewijanie przewodów) nie powodują powstawania odpadków, a minimalne odpady powstające podczas uruchamiania i zatrzymywania bloku magazynowego wytwarzają w 100% nadający się do recyklingu materiał.
Badania i rozwój za środkami i metodami wytwarzania przemawiają do naszego podejścia do projektowania.
wzajemność między rysunkiem a tworzeniem.
dodali architekci.
rok: 2010 zespół projektowy: bran don clif ford, wes mcgee, dave pigram struc tural: matthew john son buduj zespół: bran don clif ford, wes mcgee, maciej kaczyn ski, johanna lob dell, deniz mcgee, kris wal ters rig ging: tier son boutte fab ri cation: uni sity michi gan taub człowiek col lege archi tecury i plan urban ning client: mod ern atlanta 10up competition Źródło: blob.bellostes
[hasła pokrewne: olx puławy, ezebra allegro, nowoczesne zadaszenie tarasu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro nowoczesne zadaszenie tarasu olx puławy