Objętość mieszanki opałowej

Objętość mieszanki opałowej dodawanej do gliny, zależy od wartości opałowej paliwa. Im większa jest wartość opałowa paliwa, tym mniejszą objętość paliwa dodaje się do gliny. Dlatego, należy regularnie sprawdzać wartość opałową paliwa i mieszanki opałowej. Znając wartość opałową 1 kg mieszanki, określa się ilość kilokalorii zawartych w 1 l mieszaniny i według. tej wielkości znajduje się procentową zawartość mieszanki opalowej w masie. Stopień otwarcia, zasuw w zasilaczu skrzyniowym zależy od wydajności prasy. Nie polegając na dokładności pracy zasilacza skrzyniowego, należy regularnie nie rzadziej niz 1 raz w ciągu zmiany sprawdzać rzeczywisty stosunek między warstwami gliny i mieszanki opałowej oraz rzeczywiste zużycie mieszanki. Praca zespołu przeróbczego i formującego powinna zapewniać dobry przerób masy i równomierne rozmieszczenie w niej paliwa, bez czego nie można uzyskać ciągłej .i należytej pracy pieca. Metoda wypalania dziurawki przy zastosowaniu paliwa wprowadzonego do składu masy została opracowana przez Mazowa, laureata Nagrody Stalinowskiej, przy współudziale pracowników Instytutu ROSNIlMS. Ustawka surówki wyprodukowanej z masy zawierającej paliwo została wyżej opisana. Piece, które mają więcej niż 18 komór, mogą pracować na dwa ognie. Strefy dosuszania i podgrzewania mogą być połączone, jak to jest przewidziane w metodzie Duwanowa. Wypalanie odbywa się głównie kosztem paliwa wpr9wadzonego do masy. Dodatkowe paliwo zasypuje się głównie do skrajnych czeluści przy zewnętrznej ścianie pieca. Paliwo należy narzucać małymi porcjami na rozżarzoną cegłę. W pozostałej części strefy wypala nią paliwo narzuca się w celu wyrównania temperatury wypalania w całym przekroju kanału i dla osiągnięcia maksymalnej temperatury wypalania. Paliwo w cegle musi wypalić się przed osiągnięciem temperatury wypalania (900°C), aby uniknąć pęcznienia cegły. [hasła pokrewne: wiatrownica boczna, glina pylasta, praca zamość olx ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta praca zamość olx wiatrownica boczna