OCZYSZCZANIE SCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH I MIESZANYCH 5. 1. SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ ŚCIEKOW WPUSZCZANYCH no won POWIERZCIINIOWYCH Ścieki bytowo-gospodarcze zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia, wśród nich substancje organiczne w postaci osadów i zawiesin oraz bakterie – saprofity. Ilość tych zanieczyszczeń waha Silę w szerokich granicach: 200-2000 g/m. Bakterie występują w dużej Ilości: miano coli wynosi zwykle 0,000001 i mniej, tzn. liczbę bakterii w 1 ml ścieków oblicza się w milionach. Przy liczbie bakterii 100 mln w 1 ml, ciężar masy bakterii wynosi 400 g/m ścieków. Obok bakterii – saprofitów występują w ściekach drobnoustroje chorobotwórcze (patogenne); najgroźniejsze są bakterie salmonelle, wywołujące dur brzuszny. Dlatego też specjalne przepisy ) regulują warunki wypuszczania ścieków do odbiornika. Ponadto należy liczyć się z tym, że w przypadku możliwości wpuszczenia ścieków nie oczyszczonych również . następują niekorzystne zjawiska. W takim przypadku rzeka zostaje zanieczyszczona na przestrzeni kilku lub kilkunastu kilometrów, a różne przedmioty na powierzchni jak słoma, papier itp. szpecą rzekę; dno koryta rzecznego zostaje pokryte osadem ściekowym, który uszczelniając koryto na pewnej długości zmienia niekorzystnie warunki hydrologiczne. [podobne: loom bands allegro, sklady wegla, nowoczesne zadaszenie tarasu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: loom bands allegro nowoczesne zadaszenie tarasu sklady wegla