Opryskiwacze

Opryskiwacze pracują w następujący sposób: po napełnieniu zbiornika z cieczą i zamknięciu otworu wlewnego pokrywą zakłada się opryskiwacz na plecy. W lewej ręce trzyma się koniec węża z rozpylaczem, a prawą pompuje się ciecz za pomocą rączki pompy. Pompowanie winno być równomierne. Pojemność zbiornika wynosi 12 l, a ciężar aparatu bez cieczy – 7,5 kg. Plecakowy opryskiwacz pneumatyczny ORP-A (Automaks)jest to cylindryczny zbiornik z przymocowanymi do niego dwoma pasami służącymi do zawieszania aparatu na plecach. Wewnątrz zbiornika wbudowano pompę powietrzną z rączką . Przy napełnianiu zbiornika cieczą wyjmuje się pompkę i do otworu tego zakłada się filtr siatkowy. W dnie zbiornika jest osadzona rura wylotowa, na którą nasadza się wąż gumowy z rozpylaczem. Opryskujący robotnik wykonuje następujące czynności: napełnia zbiornik cieczą do poziomu otworu kontrolnego potem pompką spręża powietrze aż do osiągnięcia ciśnienia 5 at. Schemat działania pompy powietrznej, która składa się z cylindra, tłoka, zaworu ssącego , zaworu tłoczącego i trzonu . Nakrętka zaworu ssącego (3r jest na stałe związana z trzonem . Dolny koniec trzonu wchodzi luźno do otworu w tłoku i może wykonywać niewielkie ruchy wzdłuż tego otworu . Przy ruchu trzonu w górę nakrętka odsuwa się od tłoka, a komora pod tłokiem uzyskuje połączenie z komorą ponad nim i z powietrzem atmosfery przez otwór w tłoku oraz przez szczelinę w pokrywie cylindra. Przy dalszym ruchu trzon pociągnie tłok w górę, a zawór ssący otworzy się. W tym czasie komora pod tłokiem napełni się powietrzem. Przy ruchu trzonu w dół nakrętka zamknie otwór w tłoku i przesunie go. Powietrze pod tłokiem zostanie sprężone, a naciskany powietrzem zawór tłoczący odepchnie sprężynę i powietrze wejdzie do zbiornika z cieczą. Ponieważ powietrze jest lżejsze od cieczy, przeto zajmie miejsce w górnej części zbiornika i będzie cisnąć na ciecz. Przy następnym ruchu trzonu do góry zawór tłoczący zamknie się, a ssący się otworzy i znów powietrze z zewnątrz wejdzie pod tłok, a przy jego ruchu do dołu powietrze to zostanie wypchnięte z cylindra przez zawór tłoczący do zbiornika itd. Napełniony I opryskiwacz zakłada się na plecy, potem otwiera się kurek opryskiwacza i zaczyna opryskiwać rośliny. Ponieważ aparat ten wytwarza dość duże ciśnienie, można go również wykorzystać do opryskiwania niskich drzew. Pojemność zbiornika wynosi 12 l, a ciężar aparatu bez cieczy – 10 kg. [hasła pokrewne: przedszkole happy kids, sklady wegla, pompy ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: kocioł gazowy dwufunkcyjny przedszkole happy kids sklady wegla