Osiadanie zasypki przyspiesza zalewanie gruntu woda

Osiadanie zasypki przyśpiesza zalewanie gruntu wodą, co jednak można stosować jedynie w gruntach piaszczystych i żwirowatych, nigdy w gliniastych lub marglach. Jeżeli wykop biegnie ulicą, nawierzchnię należy ubożyć prowizorycznie na podsypce z tłucznia i żwiru, po czym po upływie co najmniej pół roku, gdy grunt osiądzie, można ułożyć nawierzchnię stałą, Na gruntach ornych lub łąkach i pastwiskach zasypki powyżej 0,6 m nie ubija się, lecz tworzy się niską grobelkę, która osiądzie po kilkunastu miesiącach. U suwanie deskowania musi być przeprowadzone z dużą ostrożnością, Najbezpieczniej jest zakładać pętlę z liny wokół jednego lub kilku bali i wyciągnąć je za pomocą wbitych w nie stalowych klamer. Rozbiórkę odeskowania prowadzić należy równolegle z zasypką. Przy układaniu przewodów pod wodą (w przypadku przekroczenia rzeki, zatoki stawu lub zbiornika) oraz przy budowie wylotu do odbiornika są poważne trudności techniczne, jak: uszczelnianie pod wodą wykonywane przez nurków i roboty przy użyciu sprężonego powietrza itp. Do przekroczenia koryta rzecznego kanał buduje się niekiedy w koronie lub podłożu jazu. Niewielkie rzeki można przekroczyć pod osłoną ścianek szczelnych, przepuszczając wodę korytem obiegowym. W wielu przypadkach wykonuje się rurociąg na pomoście lub pontonach pływających, a następnie ostrożnie opuszcza pod wodę. Przewody małe budowane są z rur stalowych; duże – z żelbetowych. Niekiedy przewód pod wodą jest ochraniany z wierzchu nasypem z kamieni lub obetonowany. [przypisy: olx puławy, klinkier na schody, basen ogrodowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody olx puławy basen ogrodowy