Pluczki kanalowe

Płuczki kanałowe, szczególnie w przypadku znaczniejszych spadków dna kanału, umożliwiają dobre oczyszczanie wskutek dużych prędkości przepływu w kanale. Dość dobrze płucze kanały silny strumień wody ujęty z hydrantu pożarowego. Lepsze wyniki osiąga się przy użyciu piłki gumowej zaczepionej na cienkiej lince . Oczyszczanie kanału za pomocą piłki gumowej. W przypadku nagromadzenia się większej ilości osadu strumień wody jest niewystarczający i należy stosować stalowe skrobaczki, szczotki itp. , przyrządy przeciągane przez kanał za pomocą linki stalowej lub składanych drążków drewnianych. W celu przeciągnięcia linki stalowej najpierw przeciąga się -przez dany odcinek kanału (między dwiema studzienkami) za pomocą pływaka cienką impregnowaną linkę konopną. Jeżeli wskutek zbyt znacznego nagromadzenia osadu jest to niemożliwe, wówczas przepycha się linkę przez kanał za pomocą drewnianych drążków o długości ok. 1 m łączonych wzajemnie tak, by można było linkę przeciągnąć do następnej studzienki. Jeżeli kanał jest zamulony osadem mineralnym, przeciągnąć należy specjalne wiaderka , początkowo o małej średnicy, następnie o większej, prawie równej średnicy kanału. W razie potrzeby stosujemy szufle zębate lub gładkie , skrobaczki , wreszcie szczotki druciane. Rury uszkodzone należy niezwłocznie naprawić, a zniszczone wymieniać. [patrz też: powietrzna pompa ciepla, ezebra allegro, olx pszczyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro olx pszczyna powietrzna pompa ciepla