Podstawowe wymagania do pras do produkcji drążonych wyrobów gliniano-żużlowych

Podstawowe wymagania wysuwane odnośnie do pras do produkcji drążonych wyrobów gliniano-żużlowych są następujące. Średnica cylindra prasy powinna być większa od średnicy wylotnika o 50-7-100 mm (wyroby o wymiarze ponad 250 mm formują się dobrze w prasach o średnicy cylindra 350-400 mm). Przy średnicy cylindra przekraczającej wymienione granice należy ją zmniejszyć przez wmontowanie płaszcza pośredniego. Jeżeli wewnętrzna powierzchnia cylindra prasy jest gładka, to należy wstawić płaszcz z blachy stalowej z napawanymi na nim podłużnymi pasami, zapobiegającymi obracaniu się masy. Łopatki mieszadła powinny być dokładnie dopasowane do cylindra; luz między ściankami cylindra a łopatkami mieszadła nie powinien przekraczać 3 mm. Głowica prasy powinna być tak skon- struowana, aby można było rozmieścić w niej kabłąki do zamocowania rdzeni wylotnika; długość głowicy powinna wynosić ok. 250 mm. Liczba obrotów wału ślimaka prasy powinna być zmniejszona w pierwszym okresie formowania bloków gliniano-żużlowych do 15-16 obr/min; optymalna liczba obrotów wału ślimaka powinna być ustalona w drodze doświadczalnej, w zależności od własności gliny, składu masy i procentowej objętości pustek w wyrobach. Przy formowaniu pustaków w prasach próżniowych należy dążyć do utworzenia możliwie największej próżni (do 700 mm sł. Hg). W tym bowiem przypadku zapewnia, się wysoką jakość wyrobów. Suszenie cegły gliniano-żużlowej suszarniach tunelowych odbywa się tak samo jak w przypadku zwykłej cegły. Przy suszeniu pustaków ustawia się je otworami w kierunku osi tunelu, co zapewnia lepszą cyrkulację gazów w otworach wyrobów. Suszenie cegły gliniano-żużlowej i pustaków w szopach suszarnianych wykonuje się tak samo jak suszenie wyrobów glinianych, z tą jednak różnicą, że wyroby gliniano-żużlowe nie wymagają podczas suszenia tak starannego zabezpieczenia przed działaniem ciepła i powietrza, wskutek czego wydajność szop suszarnianych zwiększa się mniej więcej dwukrotnie. W szopach suszarnianych pustaki ustawia się otworami w kie- runku wiejących wiatrów. [więcej w: klinkier na schody, ezebra allegro, olx pszczyna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: ezebra allegro klinkier na schody olx pszczyna