Polewaczka

Jednocześnie z zasadzeniem roślin podlewa się je wodą. Do tego celu służy zbiornik o pojemności 1001. Zbiornik jest umieszczony na wyższej części ramy, co zapewnia samoczynny dopływ wody. Ze zbiornika woda przepływa rurą przez kran przepustowy, przewody rurowe, węże gumowe, a następnie do przechylających się polewaczek . Ilość przepływającej wody do polewaczki może być regulowana za pomocą kurka, który jest umieszczony tuż obok siodła robotnika. Polewaczka jest osadzona na końcu rurki i może się na niej przechylać. Odbywa się to w ten sposób, że uchwyty w czasie ruchu przy sadzeniu naciskają na dźwignię polewaczki i okresowo ją przechylają. Można również stosować ciągły dopływ- wody, co jest konieczne jeżeli sadzimy rośliny w małych odstępach. Odstępy sadzenia można zmieniać przez przestawianie ogniw łańcucha z – uchwytami. Jeżeli odstępy między roślinami w rzędzie nie przekraczają 40 cm stosuje się specjalne urządzenie do zwolnienia prędkości ciągnika ; natomiast przy odstępach ponad 40 cm, ciągnik pracuje na pierwszym biegu. Istnieje też możliwość zmiany rozstawienia rzędów, czyli zwiększenia lub zmniejszenia odległości między nimi w granicach od 65 -do ,80 cm. [przypisy: loom bands allegro, granit cena za m2, olx pisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: granit cena za m2 loom bands allegro olx pisz