PRASA REWOLWEROWA CM-34 DO FORMOWANIA DACHÓWKI

Prasę rewolwerową stosuje się do formowania dachówki w dużych dachówczarniach. Prasa wykonuje następujące czynności; 1) wstępne sprasowanie galety na dolnym stole, 2) ostateczne sprasowanie galety pod tłoczyskiem, 3) automatyczne obcięcie dachówki wzdłuż obwodu, 4) przesunięcie dachówki spod prasy za pomocą przenośnika łańcuchowego. Rewolwerowa prasa dachówczarska składa się z dwóch żeliwnych ram, ustawionych na żeliwnej płycie fundamentowej i połączonych ze sobą u góry poprzeczną belką, a niżej ściągami śrubowymi. Na ramach u góry osadzone są łożyska ślizgowe wału napędowego. Na jednym końcu wału napędowego osadzone jest koło pasowe napędowe ze sprzęgłem ciernym, a na drugim – tarcza hamulca taśmowego, małe walcowe koło zębate i małe koło pasowe z obrzeżami, służące do napędu przenośnika łańcuchowego. Małe koło zębate jest zazębione z dużym kołem zębatym, osadzonym na wale rozrządczym, na którym osadzone są dwie krzywki mimośrodowe, przeznaczone do podnoszenia i opuszczania tłoczyska, oraz tarcza krzywkowa do podnoszenia i opuszczania trzpienia ustalającego wału, na którym osadzony jest bęben z formami. Prócz tego na wale rozrządczym osadzone są dwa stalowe koła zębate po obu stronach prasy, które służą do napędu korbowodów, podnoszących dolny stół z przy- mocowaną do niego formą. Tłoczysko skonstruowane jest w postaci żeliwnej ramy ślizgającej się w prowadnicach. ramy prasy. Tłoczysko posiada dwie osie – górną i dolną z rolkami; krzywki mimośrodowe obracając się między rolkami podnoszą i opuszczają tłoczysko z formą. Na dużym kole zębatym osadzony jest czop z nasadzoną na nim brązową tuleją; ponadto na ramionach koła znajduje się nadlew tworzący pierścień cylindryczny, przerwany na 1/5 swego obwodu. Czop koła zębatego za pomocą gwiazdy maltańskiej 20 na- pędza wał z pięciościennym bębnem i formami. Podczas obracania się dużego koła zębatego czop 19 wchodzi do jednej z pięciu promieniowych prowadnic w ramionach gwiazdy maltańskiej i obraca ją, a wraz z nią wał z bębnem 14 o 1/5 część obwodu. Pierścień stanowiący nadlew i łączący się z ramionami koła zębatego służy do dokładnego ustawienia wału z gwiazdą maltańską i bębnem; po ich zatrzymaniu się pierścień ślizga się na wklęsłych panwiach między ramionami gwiazdy maltańskiej. Na przeciwległym końcu wału bębna zaklinowana jest tarcza z pięciu stożkowymi wycięciami, w które wchodzi trzpień ustalający. Krzywka zaklinowana na końcu wału rozrządczego podnosi trzpień ustalający w chwili, kiedy zaczyna obracać się bęben; trzpień znajduje się wtedy w najwyższym położeniu. Natomiast w chwili, gdy bęben zatrzymuje się, trzpień opada w stożkowe wycięcie tarczy osadzonej na końcu wału bębna. Dolny stół z formą wykonuje ruch wahadłowy zbliżając się do bębna z formami, wyciskając plastry i oddalając się od niego. Z tuleją dużego koła zębatego wału mimośrodowego połączone jest jedno ramię dźwigni do napędzania noża ścinającego nadmiar masy z brzegów wytłoczonej dachówki. Cięgno łączące górne ramię dźwigni z tuleją walu mimośrodowego posiada sprężynę, dzięki której cięgno skraca się, gdy pod nóż wpadnie twardy przedmiot. W ten sposób unika się po- łamania noży lub uszkodzenia innych części napędu przyrządu. Przy formowaniu dachówki w prasie rewolwerowej robotnik kładzie na gipsową formę dolnego stołu (znajdującą się w dolnej pozycji) przygotowany w prasie pasmowej plaster o objętości mniej więcej o 10% większej, niż to jest potrzebne dla uformowania jednej dachówki. Gdy stół podnosi się, plaster zostaje przyciśnięty do gipsowej formy bębna i przylega do niej. Dolny stół dokonuje w ten sposób wstępnego sprasowania dachówki do grubości 15-20 mm. Przy obrocie bębna dachówka przesuwa się pod tłoczysko, które opuszczając się dokonuje ostatecznego sprasowania dachówki do grubości 10-12 mm. Bęben, obracając się dalej, podaje formę ze sprasowaną dachówką pod ucinak, który opuszczając się obcina dachówkę wzdłuż obwodu. Aby formy górna i dolna całkowicie pokrywały się, daje się przy górnej formie na tłoczysku i przy przyrządzie obcinającym dachówkę zaciski klinowe, które podczas opuszczania się tłoczyska wchodzą w odpowiednie zagłębienia dolnej formy na bębnie. Przy podnoszeniu się przyrządu obcinającego i kolejnym obrocie bębna robotnik zdejmuje uformowaną dachówkę, kładzie ją na drewnianą ramkę, która za pomocą przenośnika łańcuchowego napędzanego kołem łańcuchowym 24 dostarczana jest na wózki suszarniane. Kiedy ramki z dachówką znajdują się na przenośniku, przebija się w zaczepie dachówki, na spodniej jej stronie, otwór, po czym dachówkę suszy się, a następnie wypala. Formy przymocowane do bębna kształtują dolną stronę, a formy tłoczyska – górną stronę dachówki. [patrz też: nowoczesne zadaszenie tarasu, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody zewnętrzne nowoczesne zadaszenie tarasu powietrzna pompa ciepla