Pręt pomiarowy

Pręt pomiarowy daje przybliżoną pośrednią ocenę temperatury wypalania. Prętem pomiarowym można kontrolować stopień wypalania czerepu. Przy użyciu termopary lub pirometru optycznego, jeśli nie ma się dużego doświadczenia, mogą zajść omyłki przy oznaczaniu stopnia wypalenia w przypadku lokalnego przegrzania lub niezbyt długiego oddziaływania wysokiej temperatury na cegłę. Skurcz natomiast powstaje tylko wtedy, kiedy proces wypalania został zakończony. Dlatego kontrola wypalania przy użyciu przyrządów pomiarowych i kontrola za pomocą pręta po- miarowego uzupełniają się wzajemnie. Szybkość posuwania się ognia określa wydajność pieca. Niezależnie od szybkości posuwania się ognia, jaką osiągnięto w danym piecu, prawidłowe utrzymanie procesu wypalania wymaga zachowania stałego stosunku długości poszczególnych stref. Dlatego w piecu, który prawidłowo pracuje, trzy wielkości powinny być zawsze jednakowe: 1) liczba metrów o jakie przesunął się ogień w ciągu doby, 2) liczba metrów kanału ogniowego, załadowanego w ciągu doby surówką, 3) długość kanału opróżnionego w ciągu doby z wypalanej cegły. Niedozwolony jest wyładunek cegły w ilości większej niż ją w tym samym czasie załadowano. Jeśli przestrzega się wszystkich wymagań dotyczących procesu wypalania, to proces ten będzie przebiegał według założonej dla pieca krzywej wypalania. Rozkład temperatur na wysokości pieca kręgowego bywa różny W zależności od warunków wypalania, ustawki i szybkości posuwania się ognia, najwyższa temperatura może być zarówno w górnej, jak i w dolnej części kanału. Pola temperaturowe są także nierównomierne w przekroju poprzecznym i wzdłuż kanału ogniowego. Bardziej równomierne temperatury w przekroju i wzdłuż pieca otrzymuje się przez zastosowanie przesypywania paliwa albo przez wprowadzanie paliwa do masy. Ale i w tym przypadku należy stosować środki zmierzające do wyrównania temperatur w całej masie cegły . [więcej w: allegro ukraina, olx puławy, oculus allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: allegro ukraina oculus allegro olx puławy