PRODUKCJA DACHÓWKI

FORMOWANIE DACHÓWKI RODZAJE DACHÓWKI I WYMAGANIA Dachówkę ceramiczną wyrabia się z masy glinianej i następnie wypalaj stosuje się ją przeważnie do krycia budynków w budownictwie miejskim i spółdzielczym. Według normy GOST 1808-49 przewiduje się następujące rodzaje dachówki: 1) marsylską (tłoczoną żłobioną) z zamkami 1) pojedynczym lub podwójnym bocznym i poprzecznym oraz dwoma noskami, czyli zaczepami; 2) zakładkową (ciągnioną żłobioną) z pojedynczym lub podwójnym zamkiem i jednym lub dwoma noskami; 3) karpiówkę (ciągnioną płaską) z jednym noskiem; 4) gąsiory z pojedynczym zamkiem. Prócz tego w niektórych dachówczarniach wyrabia się dachówki o kształtach i wymiarach nie ujętych normą GOST 1808-49, a mianowicie: 1) dachówkę mnich-mniszka bez zaczepu; 2) holenderkę żłobioną. W Związku Radzieckim najbardziej rozpowszechniona jest dachówka marsylska. Wymiary jej nie są znormalizowane. Istnieje 10 typów tej dachówki. Wymagania techniczne w odniesieniu do produkcji wymienionych wyrobów są następujące. Glina do wyrobu dachówek i gąsiorów powinna być plastyczna, wolna od marglu, pirytu itp. domieszek w ilościach szkodliwych dla wytrzymałości i trwałości wyrobów. Dachówki i gąsiory należy formować z przerobionej gliny czystej lub z domieszką materiałów schudzających, następnie należy je wysuszyć i wypalać. Barwa dachówek i gąsiorów pierwszego gatunku powinna być jednolita. Poszczególne dachówki wchodzące w skład danej partii mogą się różnić odcieniami. Przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym dachówki lub gąsiory w stanie powietrzno-suchym powinny wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy. Przełam powinien być jednorodny, drobnoziarnisty, bez dziur i uwarstwień. Dopuszczalne są ziarna obce: dla gatunku I – o średnicy do 2 mm, dla gatunku 2 – o średnicy do 4 mm, jeśli nie będą powodowały widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Siła łamiąca Pmin przy badaniu dachówek lub gąsiorów na złamanie wg PN-54/B-12029 nie powinna być: dla dachówki karpiówki – mniejsza niż Pmin = 30 kG, dla dachówki holenderki i• dachówki zakładkowej ciągnionej – mniejsza niż Pmin = 70 kG i dla gąsiorów – mniejsza niż Pmin = 90 kG. Na dolnej powierzchni dachówek lub gąsiorów badanych wg PN-54/B- 12029 na przesiąkliwość nie powinna się pojawić kropla wody w ciągu 3 godzin od chwili rozpoczęcia badania. Dopuszcza się powstawanie wilgotnej plamy na dolnej powierzchni dachówki. Dachówki i gąsiory poddane badaniu wg PN-54/B-12029 powinny być odporne na działanie mrozu. Podczas badania nie powinny one wykazywać uszkodzeń po 25.-krotnym zamrażaniu w wodzie. Przemysł krajowy produkuje następujące rodzaje dachówek ceramicznych: a) dachówkę karpiówkę, b) dachówkę holenderkę, c) dachówkę zakładkową, dl dachówkę marsylską, e) dachówki mnich i mniszkę, f) dachówkę rzymską i g) gąsiory w trzech wielkościach. [więcej w: wiatrownica boczna, glina pylasta, praca zamość olx ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta praca zamość olx wiatrownica boczna