PRZESTAWIENIE PIECÓW NA DWA OGNIE

Przestawienie pieców na pracę mi. dwa ognie stanowi jeden ze sposobów zwiększenia ich wydajności. Po raz pierwszy, jeszcze przed wojną, metodę tę zastosowała, brygada biura projektów Rosstromprojekt w-18- i 20-komorowych krótkich piecach kręgowych cegielni Górnokotielskiej i Dolnokotielskiej. Obecnie sposób ten został ponownie zastosowany w wielu 18- i 20-komorowych piecach kręgowych, ponieważ przestawienie tego typu pieców na dwa ognie rozwiązuje jednocześnie następujące zagadnienia: I 1) zwiększenie wydajności pieca, 2) zabezpieczenie ustawki i wyładunku cegły, 3) ułatwienie warunków pracy. Przy zwiększonej wydajności pieców zachodzi trudność załadowania i wyładowania do 80-100 tys. szt. cegły w. ciągu doby. Prócz tego pogarszają się warunki pracy, ponieważ cegła, ściany i sklepienia pieca nie zdążą dostatecznie ostygnąć. Przy pracy na dwa ognie zwiększa się dwukrotnie front załadunku i wyładunku pieca, co w sposób gruntowny usuwa wszelkie trudności w tym względzie. Poza tym praktyka wykazała, że przy krótkich strefach i przy dwukrotnie zwolnionym posuwaniu się ognia cegła stygnie prędzej osiągając niższą temperaturę, a warunki pracy robotników rozładowujących piec stają się lżejsze. Praca pieców na dwa ognie przebiega podobnie jak i na jednym ogniu. W niektórych cegielniach dobudowano do istniejących dzwonów dodatkowe dymniki na wewnętrznej lub zewnętrznej ścianie komory. Podział komór według stref przy pracy pieca na dwa ognie różni się nieco w różnych cegielniach. Podział komór według stref w przypadku pieca 24-komorowego został przytoczony przy opisie metody pracy Mukosowa. Przestawienie pieca na dwa ognie można przeprowadzić w praktyce stosując dwa sposoby: 1) wybudowanie ścianki i rozpalanie drugiego ognia, 2) podział strefy istniejącego ognia na dwa ognie. Przy pierwszym sposobie zaleca się stosowanie opisanej wyżej (patrz rozpalanie pieca) ścianki zaproponowanej przez Mukosowa. Pozwala ona szybko bez użycia drewna rozpalić drugi ogień. Według drugiego sposobu rozdzielenie ognia na dwa ogniska wykonuje się w piecu l8-komorowym w – następujący – sposób. Do chwili przestawienia pieca na dwa ognie wydłuża się strefę wypalania do -5 lub 6 komór. Aby nie zatrzymywać wyładunku cegły, pozostawia się w piecu w strefie studzenia wolną przestrzeń na wprost bramki. Po rozebraniu bramki, ostudzeniu cegły i wykonaniu w niej przejścia nakleja się na ostudzonych cegłach przesłonę papierową, przerywając dostęp powietrza do strefy wypalania. Nad środkową częścią strefy wypalania otwiera się na pierwszym odcinku czeluście zasypowe. W komorach z wystudzoną cegłą podnosi się dzwony i skierowuje ogień w przeciwną stronę, tak aby przechodził nad wypaloną cegłą (w kierunku wolnej przestrzeni na wprost bramki w strefie studzania). Przednią część ognia forsuje się odprowadzając go z odcinka nad środkową częścią strefy wypalania. Po upływie półtorej godziny rozbiera się częściowo bramkę, a po upływie pięciu godzin rozbiera się ją całkowicie. Po upływie dwunastu godzin przystępuje się do wyładunku cegły, a na jej miejsce ładuje się surówkę, ustawia przegrodę papierową i zawraca na nowo ogien w początkowym kierunku. Przestawienie pieca na dwa ognie trwa 20-24 godziny. [więcej w: wiatrownica boczna, glina pylasta, praca zamość olx]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: glina pylasta praca zamość olx wiatrownica boczna