Wprowadzenie do masy przemysłowych odpadów

Przy przejściu na produkcję wyrobów gliniano-żużlowych zamiast cegły pełnej i drążonej oraz pustaków z czystej gliny zmniejsza się znacznie czas suszenia i wypalania. Dzięki wprowadzeniu do masy przemysłowych odpadów – żużli osiąga się oszczędność pełnowartościowego paliwa oraz produkcję wysokogatunkowego materiału ściennego o małym ciężarze objętościowym i wysokich własnościach ciepłochronnych. Koszt własny przy produkcji tych wyrobów jest mniejszy, a praca robotników zatrudnionych przy suszeniu, palaczy i robotników przy produkcji oraz murarzy na budowach jest lżejsza. Przytoczonych danych nie należy rozpatrywać jako obowiązujących przy organizacji. produkcji wyrobów gliniano-żużlowych. Przy dowolnym schemacie technologicznym wytwarzania wyrobów gliniano-żużlowych należy zapewnić: a) równomierne doprowadzanie gliny i żużli do mieszarek przy jednoczesnym przestrzeganiu dokładnego odmierzania składników masy gliniano-żużlowej; b) dobry przerób gliny na walcach lub gniotowniku; c) intensywne przemieszanie mieszaniny w mieszarce, aż do uzyskania masy jednorodnej pod względem składu i wilgotności; d) znaczne zwiększenie wydajności wentylatorów w suszarniach, gdyż bez tego wyraźne zmniejszenie czasu suszenia nie może być zrealizowane; e) wzmożone odciąganie gazów odlotowych z pieca wypałowego przez ustawienie mocniejszego wentylatora dla forsowniejszego prowadzenia procesu wypalania; f) przy przestawieniu cegielni na masową produkcję wyrobów gliniano-żużlowych mechanizację rozdrabniania, przesiewania i dostawy żużla do produkcji. Do produkcji cegły gliniano-żużlowej przydatne są wszystkie gliny, z których wyrabia się zwykłą cegłę. Lepsze jednak wyniki daje stosowanie glin o dużej plastyczności; Przy wykorzystywaniu tych. glin łatwiejsza jest produkcja Wyrobów o dużych wymiarach, bardziej porowatych i o bardziej skomplikowanym kształcie. Gliny do produkcji pustaków gliniano-żużlowych nie powinny zawierać włókien roślinnych, twardych ciał obcych o wymiarze ponad 4 mm oraz ziaren wapniaka, Przydatność glin i skład masy określa się w drodze prób w warunkach przemysłowych. [hasła pokrewne: nowoczesne zadaszenie tarasu, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody zewnętrzne nowoczesne zadaszenie tarasu powietrzna pompa ciepla