PRZYGOTOWANIE MASY

Do wyrobu dachówki stosuje się gliny o średniej i wysokiej plastyczności, nie zanieczyszczone przez obce substancje organiczne i nieorganiczne. Jeśli wykorzystuje się gliny plastyczne, to stosuje się jako szamot – materiał schudzający. Zaleca się, aby glinę przeznaczoną do wyrobu dachówki poddawać wstępnie wymrażaniu lup wietrzeniu. Przy projektowaniu wyrobowni zakłada się zużycie 2 mS gliny na 1 tys. sztuk dachówki żłobionej. Przy przyrządzaniu masy stosuje się takie same maszyny oraz taki sam sposób jak przy produkcji cegły i pustaków. Jednak przerób masy powinien być bardziej staranny niż przy sporządzaniu masy do wyrobu cegły pełnej. Masa nie powinna zawierać kamieni i innych zanieczyszczeń. Przy wyrobie dachówki żłobionej przepuszcza się przygotowaną masę przez mieszarkę do gliny z wylotnikiem lub przez prasę pasmową i tnie na placki, zwane galetarni. Galety przetrzymuje się zwykle przez 3-7 dni w celu zwiększenia plastyczności masy. Aby zapobiec wysychaniu galet, umieszcza się je w specjalnych hermetycznie zamkniętych dołownikach (komorach dojrzewania) lub przekrywa mokrymi workami bądź rogożami.
SPOSOBY FORMOW ANIA DACHÓWKI Rozróżnia się następujące sposoby formowania dachówki: 1) formowanie ręczne w formach drewnianych, 2) tłoczenie w prasach sankowych lub rewolwerowych, 3) formowanie w prasach pasmowych.
RĘCZNE FORMOWANIE DACHOWKI FORMOWANIE DACHOWKI W PRASACH Ramka lub wyrobnik Ręcznie formuje się w dachówczarniach chałupniczych karpiówkę, dachówkę mnich-mniszkę i holenderkę żłobioną. Z przygotowanej gliny wykonuje się najpierw pasma, których wymiar dostosowany jest do wymiaru dachówki, następnie pasma tnie się na plastry, z których formuje się ręcznie karpiówkę lub holenderkę żłobioną. Dojrzałą masę przepuszcza się powtórnie przez mieszarkę do gliny Pionier lub prasę ślimakową i przy wyjściu z wylotnika tnie na plastry o wymiarach 40 X 130 X 300 mm. W celu zmniejszenia ilości odpadów zaleca się taki kształt plastra, przy którym otrzymuje się najmniejszą ilość odpadów. Do sporządzania plastrów o odpowiednim kształcie stosuje się wylotniki o specjalnym przekroju lub zwykłe wylotniki ze specjalnymi wkładkami. Do prasowania dachówki żłobionej i gąsiorów stosuje się następujące typy pras: 1) prasę śrubową o napędzie ręcznym, 2) prasę sankową mimośrodową o napędzie ręcznym lub mechanicznym, 3) prasę sankową dźwigniową o napędzie mechanicznym, 4) prasę rewolwerową. [przypisy: nowoczesne zadaszenie tarasu, powietrzna pompa ciepla, klinkier na schody zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: klinkier na schody zewnętrzne nowoczesne zadaszenie tarasu powietrzna pompa ciepla